Enciklopedinis edukologijos žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Enciklopedinis edukologijos žodynas
Publication Data:
Vilnius : Gimtasis žodis, 2007.
Pages:
335 p
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTAiškinamasis edukologijos žodynas skiriamas besidomintiems ugdymo mokslu ir praktika, jų terminija, ugdymo istorija Lietuvoje ir užsienyje, žymiais pedagogais. Žodynas sudarytas abėcėlės tvarka. Lietuviški terminai pateikiami su anglų, vokiečių ir rusų kalbų atitikmenimis. Nurodoma rečiau vartojamų tarptautinių terminų ar jų dėmenų kilmė. Terminų sinonimai pateikiami dvejopai. Jei jie maždaug lygiaverčiai, pateikiami greta, pirmuoju rašomas teiktinesnis terminas. Antrasis sinonimas abėcėlinėje vietoje pateikiamaas su nuoroda į pirmąjį. Jei vienas sinonimas teiktinesnis už kitus, jis pateikiamas vienas, o kiti su nuoroda žr. į pagrindinį terminą. Su nuoroda žr. dar pateikiami terminai ir kiti pavadinimai, kurie aprašomi tame žodyno straipsnyje, į kurį pateikiama nuoroda. Po nuorodos Dar žr. pateikiami terminai, kurių straipsniuose pateikiamainformacija padeda geriau atskleiti aprašomos sąvokos esmę. Nuoroda Plg. žodyne siejami artimos, priešingos reikšmės ar susijusias sąvokas įvardijantys terminai. Vartosenai neteiktini terminai turi žymenį ntk. ir yra pateikiami su nuoroda į teiktiną terminą.Reikšminiai žodžiai: Edukologija; Enciklopedinis edukologijos žodynas; Terminai; Žodynas; Dictionary; Educational science; Encyklopaedia od education; Terms.

ENThe explanatory dictionary of education is targeted at people interested in the science and practice of education, terminology, education history in Lithuania and abroad and prominent pedagogues. The dictionary is compiled in the alphabetical order. Lithuanian terms are given with their equivalents in English, German and Russian. The origin of more rarely used international terms or their components is provided. Term synonyms are given in two ways. If they are more or less equivalent, they go together; the more used term goes first. The second synonym in its alphabetical order is given with a reference to the first one. If one synonym is more used than the others, it goes individually, whereas the other synonyms go with a reference ‘žr.’ [see] to the main term. Furthermore, the terms and other names, which are described in the entry to which a reference is provided, are also given with a reference ‘žr.’. Reference ‘dar žr.’ [also see] goes with those terms, the entries whereof present information that helps to better reveal the essence of the concept described. Reference ‘Plg.’ [cf.] is used in the dictionary for the terms of a related or opposite meaning or the terms denoting related concepts. The terms that are not recommended for use are marked ‘ntk.’ [not recommended] and have a reference to a recommended term.

ISBN:
995551292X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15338
Updated:
2016-10-17 13:54:35
Metrics:
Views: 2579    Downloads: 8
Export: