Būsimų muzikos mokytojų meninės individualybės raiškos skatinimas taikant projektų metodą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų muzikos mokytojų meninės individualybės raiškos skatinimas taikant projektų metodą
Alternative Title:
Stimulation of expression of artistic individuality of future music teachers by applying method of project
In the Journal:
Pedagogika. 2011, 103, p. 74-79
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Projekto metodas; Ugdymo projektas; Meninė individualybė; Muzikos mokytojas; Method of project; Project of education; Artistic individuality; Teacher of music.
Keywords:
LT
Meninė individualybė; Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Projekto metodas; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Lietuvos ir užsienio edukologų patirtimi straipsnyje aptariamos projektų metodo taikymo galimybės plėtojant būsimų muzikos mokytojų meninės individualybės raišką universitete. Nustatytos ir ugdymo projekto metu patikrintos svarbiausios būsimų muzikos mokytojų meninės individualybės raiškos plėtojimo strategijos. Aptariami atlikto ugdymo projekto rezultatai, analizuojama studentų meninės individualybės raiška, atskleidžiami projektinės grupės studentų muzikos interpretavimo, vertinimo ir muzikinėje veikloje patiriamų išgyvenimų pokyčiai įgyvendinant projektą. [Iš leidinio]

ENAccording to the Lithuanian and foreign experience of educationalists article discusses the project approach to future development opportunities for music teachers at the University of artistic expression of individuality. Educational project developed and tested the most important strategies of future music teachers of artistic expression of individuality. The educational outcomes of the project are discussed, the artistic individuality of expression of students is analyzed, a group of project students’ musical interpretation, evaluation and change of feelings in experienced musical activities are revealed during the project. The subject of the investigation is the expression of artistic individuality of future music teachers and its stimulation by means of the musical activity. The aim of investigation – is to determine the future music teacher artistic individuality development (promotion) opportunities at the University through the project method. Research Tasks: 1. To elucidate basic directions (strategies) of developing the expression of artistic individuality. 2. To reveal peculiarities of the expression of artistic individuality of future music teachers. Research methods: analysis of scientific literature, education project, the statistical analysis of empirical data. Conclusions: Artistic individuality manifests itself in the musical activity in reflexivity of the interpretation, evaluation, experience of music, creativity, high artistic value and responsibility. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34171
Updated:
2018-12-17 13:08:27
Metrics:
Views: 29    Downloads: 5
Export: