Pedagogų ir būsimųjų pedagogų kompetencija ugdyti įvairių poreikių turinčius mokinius inkliuzinio švietimo kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pedagogų ir būsimųjų pedagogų kompetencija ugdyti įvairių poreikių turinčius mokinius inkliuzinio švietimo kontekste
Alternative Title:
Teachers’ and prospective teachers’ competence to educate students with different needs in the context of inclusive education
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2014, Nr. 1 (30), p. 9-26, 27-46
Keywords:
LT
Inkliuzinis ugdymas; Kompetencija; Pedagogai ir būsimieji pedagogai.
EN
Inclusive education; Competence; Teachers and prospective teachers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pedagogų ir būsimųjų pedagogų kompetencijos ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius struktūra ir raiška. Taikant anketinės apklausos metodą, pedagogai ir busimieji pedagogai patys įsivertino savo kompetenciją. Tyrimo rezultatai parodė, kad inkiiuzinio ugdymo kompetenciją ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius bendroje klasėje sudaro keturi vidiniai struktūriniai komponentai: 1) ugdymo, kaip socialinės funkcijos, pripažinimas; 2) atsakomybės prisiėmimas už kiekvieno mokinio ugdymosi pasiekimus; 3) pasirengimas ugdyti skirtingų poreikių turinčius mokinius; 4) ugdymo(si) metodų, vertinimo būdų išmanymas bei gebėjimas juos diferencijuoti. Tiek pedagogai, tiek busimieji pedagogai gan aukštai vertina savo kompetenciją ugdyti įvairių gebėjimų turinčius mokinius visose keturiose srityse, tačiau kompetencijos struktūroje labiausiai išryškėjęs pozityvus vertybinis komponentas. Šiek tiek skirtingą vertybinę poziciją nulemia studentų studijuojama pedagoginių studijų programa (specializacija), lytis, gyvenamoji vietovė. Nustatyta, kad pedagoginė patirtis yra svarbus veiksnys, lemiantis kompetenciją ugdyti įvairių poreikių turinčius vaikus inkliuzinėje klasėje. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the structure and expression of teachers’ and prospective teachers’ competence to educate students with different educational needs. Survey methodology was applied to assess acting and prospective teachers’ competence. The research results demonstrated that inclusive education competence to educate students with different educational needs in an inclusive classroom consists of four internal structural components: 1) recognition of the social function of education, 2) assuming responsibility for educational achievements of every student, 3) preparedness to educate students with different needs, 4) knowledge of (self-) educational methods and ways of assessment and an ability to differentiate them. Both acting and prospective teachers made much of their competence to educate different ability students in all four spheres; however, it was a positive value component that was most expressed in the structure of the competence. A slightly different value position was determined by the prospective teachers’ study programme (their specialisation), gender, and place of residence. It was established that educational experience is an important factor, determining the competence to educate students with different needs in an inclusive classroom. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61110
Updated:
2018-12-17 13:54:38
Metrics:
Views: 40    Downloads: 28
Export: