Būsimųjų sporto pedagogų dorinių nuostatų kaita socialinio rengimo kontekste = Change of prospective sport pedagogues' moral approaches in the social training process

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Būsimųjų sporto pedagogų dorinių nuostatų kaita socialinio rengimo kontekste = Change of prospective sport pedagogues' moral approaches in the social training process
Alternative Title:
Change of prospective sport pedagogues' moral approaches in the social training process
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2009, Nr. 13, p. 82-92
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Būsimieji sporto pedagogai; Doriniai bruožai; Mokytojų ugdymas; Socialines rengimas; Socialinis rengimas; Moral traits; Prospective sport pedagogues; Social training; Teacher training.
Keywords:
LT
Būsimieji sporto pedagogai; Doriniai bruožai; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Socialines rengimas; Socialinis rengimas.
EN
Moral traits; Prospective sport pedagogues; Social training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kaip būsimieji sporto pedagogai vertina dorinius bruožus socialinio rengimo kontekste. Siekiama atsakyti į probleminį klausimą, kokia yra sporto pedagogų nuostata į dorinius bruožus prieš socialinį rengimą ir po jo? Sprendžiant šią problemą, tyrimui buvo pasitelkta dorinių bruožų vertinimo metodika. Empirinio tyrimo duomenimis nustatyta, kad būsimieji sporto pedagogai suvokia, kad svarbios ne vien profesinės žinios, bet svarbu ir tai, ar asmenybė yra išsiugdžiusi dorinius bruožus. Išvados grindžiamos konstatuojamojo tyrimo duomenų pagrindu. Atskleista, kad po socialinio rengimo studentai save vertino griežčiau ir nurodė, kad jiems stinga taktiškumo, kuklumo ir nuoširdumo. [Iš leidinio]

ENThe article analyses how prospective sport pedagogues evaluate moral traits in the context of social training. The article aims to answer the problem question, what is sport pedagogues’ attitude towards moral traits before social training and after it. Solving this problem, the research employed the methods for evaluating moral traits. Based on empirical data, it was identified that prospective sport pedagogues perceive the importance of both professional knowledge and the self-development of moral traits. The conclusions are based on the research data of the declarative research. It is disclosed that after social training students evaluated themselves more strictly and indicated that they lacked tact, modesty and sincerity. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25374
Updated:
2018-12-17 12:39:05
Metrics:
Views: 16
Export: