Pradinių klasių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumai ir tėvų emigracijos įtaka jai: vaikų požiūris

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumai ir tėvų emigracijos įtaka jai: vaikų požiūris
Alternative Title:
Elementary school pupils' studying motivation peculiarities and how it is influenced by parents' emigration (children approach)
In the Journal:
Keywords:
LT
Emigracija / Emigration; Mokymas ir mokymasis / Teaching and learning; Tėvų emigracija; Vidinė ir išorinė motyvacija.
EN
Learning motivation; Outer and inner motives; Parents emigration.
Summary / Abstract:

LTMokymasis yra aktyvi bei tikslinga žmogaus veikla, kuria siekiama įgyti žinių, jas suprasti, įsiminti, įgyti vertybių ir įgūdžių, o norą mokytis lemia įvairūs motyvacijos aspektai. Motyvacija lemia mokymosi rezultatus, dalyvauja pasirenkant ir įsisąmoninant konkrečius mokymosi tikslus ir būdus. Straipsnyje aptariami veiksniai, skatinantys bei slopinantys pradinių klasių mokinių mokymosi motyvaciją, giliau nagrinėjant mokymosi motyvacijos ir mokinių tėvų emigracijos sąsajas. Problemos, su kurioms susiduriama, vaikų tėvams (ar vienam iš jų) laikinai ar nuolat išvykus į užsienį, yra kompleksinės, o tėvų emigracija dažniausiai neigiamai veikia jų vaikų socializaciją, psichinę būseną. Tai gali turėti neigiamos įtakos mokymosi motyvacijai, lemti prastesnius mokymosi pasiekimus mokykloje. Siekiant išnagrinėti 3-4 klasių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumus bei nustatyti galimą mokymosi motyvacijos ryšį su tėvų emigracijos problema, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 328 mokiniai (iš jų 25,8 proc. yra emigrantų vaikai) iš aštuonių Lietuvos miestų. Tyrimas atskleidė, kad vidinė motyvacija daugiau lemia mokinių mokymosi rezultatus, nei išorinė. Nustatyta, kad labiausiai tarp 3-4 klasių mokinių dominuoja pažinimo ir saviraiškos motyvai. Nors tiesioginio neigiamo mokymosi motyvacijos ryšio su tėvų emigracija nenustatyta, respondentų atsakymai parodė, kad tėvų nuomonė ir reiškiamos emocijos mokymosi klausimais jų vaikams yra labai svarbūs. Vaikai, kurių tėvai emigravę, dažniau svajoja apie išvykimą į užsienį, nei vaikai, kurių tėvai nėra išvykę.

ENLearning is an active and purposeful human activity aimed at obtaining knowledge, acquiring virtues and skills, and the desire to learn is determined by various motivational aspects. Motivation determines learning results as well as participates when choosing and perceiving specific goals and ways of learning. The article discusses the factors encouraging or supressing primary schoolchildren’s motivation for learning through a deeper analysis of the relation of motivation for learning to the emigration of schoolchildren’s parents. The problems which schoolchildren constantly or temporary face when emigrating are complex problems, and parents’ emigration usually has a negative impact on children’s socialisation and psychological condition. This can lead to a negative impact on the learning motivation and determine poorer learning achievements in school. In order to analyse the peculiarities of the learning motivation of 3-4 form pupils and to define a possible relation of the learning motivation to the problem of parents’ emigration, a research, involving 328 pupils (with 25.8% children of emigrant parents) from eight Lithuanian cities, has been organised. The research has revealed that the internal motivation is more frequently determined by learning results rather than the external motivation. It has been established that the motivation for perception and self-expression prevails among pupils of 3-4 forms. Although no direct negative relation of learning motivation with parents’ emigration has been established, the respondents’ answers demonstrated that parents’ opinion and emotions on learning issues are very significant for pupils. Children, whose parents have emigrated, more often dream about leaving the country, rather than those whose parents have not emigrated.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23634
Updated:
2013-04-28 20:20:07
Metrics:
Views: 20
Export: