Lietuvos darbo migrantų pagalba savo mokyklinio amžiaus vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje užsienyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos darbo migrantų pagalba savo mokyklinio amžiaus vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje užsienyje
Alternative Title:
Parental help of Lithuanian labour migrants to their school-age children during adaptation process in a new school abroad
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 4 (61), p. 151-163
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Mokyklos keitimas; Tėvų pagalba; Emigration; Parental help; School transfer.
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Mokykla / School; Šeima / Famille; Specialusis ugdymas / Special education.
EN
Parental help; School transfer.
Summary / Abstract:

LTVis daugiau darbingo amžiaus žmonių ryžtasi išvykti iš Lietuvos kartu su savo mokyklinio amžiaus vaikais, kuriems tenka pakeisti ne tik gimtąją šalį, bet ir mokyklą. Adaptuodamiesi naujoje aplinkoje jie patiria nemažai problemų. Tačiau, kaip tokiems vaikams sekasi, Lietuvos moksliniame diskurse kol kas nenagrinėta. Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta išnagrinėti, kaip Lietuvos darbo migrantai padeda savo vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje užsienyje ir kaip tėvų pagalba susijusi su vaikų prisitaikymu naujoje mokykloje. Šiam tikslui pasiekti pasirinkta kiekybinė anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 93 Lietuvos darbo emigrantai, išvykę į užsienį su savo mokyklinio amžiaus vaikais. Tyrimas parodė, kad kuo daugiau tėvai padeda savo vaikams, tuo geriau šie prisitaiko naujoje mokykloje užsienyje. [Iš leidinio]

ENRecently more and more working-age people dare to leave Lithuania with their school-aged children, who have to change not only the native country but also the school. While adapting in the new environment such children face many problems. However how these children are succeeding at their new place has not been researched in the Lithuanian scientific discourse. This article presents a study, which aim is to examine how the Lithuanian labour migrant help their children to adapt in a new school abroad and how this parental helps is related to their children adaptation at a new school. To accomplish such aim the quantitative questionnaire was created and 93 parents, who have left the Lithuania and took their schoolage children together, were surveyed. The research has shown that the more parent help their children the better children adapt in the new school abroad. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44960
Updated:
2020-10-04 12:12:16
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: