Pasaulio pažinimo dalyko pasiekimų vertinimo požymiai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasaulio pažinimo dalyko pasiekimų vertinimo požymiai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
Alternative Title:
Evaluation features for achievements in the subject world study for students with special educational needs
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2017, vol. 14, No. 3, p. 114-123
Summary / Abstract:

LTDvidešimto amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje, vykstant demokratiniams pertvarkymams šalyje, pradėtas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), ugdymas bendrojo ugdymo klasėse. Pedagogams susidarė sunkumų derinant bendrojo ugdymo ir specialiosios mokyklos programas. Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos (2009) – kokybiškai naujas žingsnis pateikiant ugdymo turinį: sritys įprastai besivystantiems ir turintiems SUP mokiniams sutampa, turinys – prieinamas. Mokiniai, kuriems priskirti vidutiniai ir dideli SUP (dėl nežymaus intelekto sutrikimo), padedant pedagogams, įgyja pagrindinių pasaulio pažinimo žinių, supratimo ir gebėjimų, susidaro vertybines nuostatas. Straipsnyje nušviečiami šių mokinių pasaulio pažinimo dalyko vertinimo požymiai. Parengti vertinimo požymiai reikšmingi atliekant mokinių vertinimą bendrojo ugdymo ir specialiosiose klasėse. [Iš leidinio]

ENIn the last decade of the 20th c. in the course of democratic reorganisation in the country, students with special educational needs (SEN) started to be educated in mainstream classrooms. Teachers met with difficulties in adjusting special school and mainstream school curricula. Recommendations for Adaptation of the Content of Education (2009) was a qualitatively new step in presenting the content of education: the areas for students with and without SEN coincide, and the content is accessible. Students with moderate and severe SEN (due to the mild learning difficulties), with teachers’ support can acquire basic knowledge, understanding and skills in world study, and form their value attitudes. The article focuses on the features of evaluation of the subject World Study for these students. The suggested evaluation features are relevant in evaluating students in both mainstream and special classes. [From the publication]

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92109
Updated:
2022-03-04 10:02:34
Metrics:
Views: 4
Export: