Modulinė lituanistika : teoriniai modeliai ir praktikos realijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modulinė lituanistika: teoriniai modeliai ir praktikos realijos
Alternative Title:
Modular teaching of Lithuanian: theory and practical approach
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2013, 1, p. 77-84
Keywords:
LT
Lanksti didaktika; Lankstumas; Modernumas; Modulinis mokymas(is); Modulinė lituanistika; Postmodernumas.
EN
Flexibility; Flexible didactics; Flexs-ibility; Modernity; Modular teaching of Lithuanian; Modular training (s); Modular training(s); Postmodernity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, atsižvelgiant į moderniųjų ir postmoderniųjų pasaulio bei Lietuvos edukacinių tendencijų kontekstą (P. Jarvis, M. Fullan, A. Hargreaves, P. C. Shlechty, L. Duoblienė, V. šir kt.), keliama modulinio mokymo(si) teorijos (S. Postlethwait, J. Rüssel, P. Jucevicienė, Z. Navikienė, J. Jocienė ir kt.) praktinės realizacijos problema: kaip lanksčiai tobulinti lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) procesą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-10 klasėse taikant modulinės teorijos idėjas bei atsižvelgiant į mokymosi proceso dalyvių poreikius ir siekius. Išanalizavus Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto III kurso studentų ir modulinio mokymo(si) projekto dalyvių - Lietuvos mokyklų mokytojų, mokinių ir jų tėvų - atsakymus į anketų apie modulinį mokymąsi klausimus, galima konstatuoti, jog Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose vykęs ir neformalus modulinis mokymas(is), ir įgaunantis reglamentinį oficialųjį statusą „formalusis" patiria postmoderniai lanksčių ugdymo pažiūrų įtaką, pirmiausia pasireiškiančią ugdytojų ir ugdytinių edukacinių lūkesčių ir pažiūrų kaita. Atsižvelgiant į tyrimo metu diagnozuotą lankstaus mokymo(si) poreikį, darytina išvada, jog vertėtų parengti efektyvias modulinio mokymo(si) priemones, skirtas ne tik standartiniams ir individualiems besimokančiųjų poreikiams patenkinti, bet ir skatinančias teigiamas nuostatas, kūrybiškumą, savasties išsaugojimo viltį. [Iš leidinio]

ENThe paper, taking into consideration the modem and postmodem educational trends in the world and local context (P. Jarvis, M. Fullan, A. Hargreaves, P. C. Shlechty, L. Duobliené, V. Janusauskiene et al.), raises the problem of actual implementation of modular training theory (S. Postlethwait, J. Rüssel, P. Juceviciené, Z. Navikiené, J. Jociené, etc.) into teaching Lithuanian. The aim is to improve fiexibility of the Lithuanian language and literature teaching (and leaming) process at Lithuanian general education schools in grades 9-10 with ideas of modular theory, taking into account the needs of participants in the leaming process and their aspirations. Based on results of the survey about modular leaming issues of third-year students of Lithuanian University of Educational Sciences and modular training (leaming) project participants, i.e. school teachers, students and their parents, it can be stated that both educational directions as experimental / non-formal / modular training (s) and as official / mandatory - are under formative infiuence of postmodem fiexible education wing, effected in educational expectations change. Considering the diagnosed demand of flexible training, it must be concluded that it is appropriate to develop an effective modular training means and instmments intended not only for basic and individual use, but also for promotion of positive attitudes, creativity and hope of self-preservation. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47532
Updated:
2018-12-17 13:34:43
Metrics:
Views: 104    Downloads: 11
Export: