Fulfilment of the spiritual demands of the students of Lithuanian universities by cultural values

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Fulfilment of the spiritual demands of the students of Lithuanian universities by cultural values
In the Book:
Qualität von Bildung und Kultur : Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. P. 155-166. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 17)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dvasinės poreikiai; Kultūrinės vertybės; Studentai; Cultural values; Spiritual demands; Students.
Keywords:
LT
Dvasinės poreikiai; Kultūrinės vertybės; Studentai / Students.
EN
Cultural values; Spiritual demands.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje gana plačiai tyrinėta vidurinių mokyklų moksleivių dvasingumo problema, tačiau akademinio jaunimo dvasingumas buvo tyrinėjamas mažiau. Siekiant atskleisti Lietuvos studentų dvasinių poreikių raišką, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo pirmo kurso studentai iš Klaipėdos universiteto, Kauno technologinio universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto. 60,7 proc. tyrime dalyvavusių studentų buvo moterys, 39,3 proc. - vyrų. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad daugiau nei pusė studentų patenkina savo dvasinius poreikius. Kai kurie dvasiniai akademinio jaunimo poreikiai yra patenkinami daugiau, kai kurie mažiau. Mažiau nei pusė tyrime dalyvavusių studentų dažnai siekia dvasinės paramos. Nustatyta, kad jaunuoliai retai kalbasi apie savo dvasinius poreikius su broliais ar seserimis, apie dešimt procentų jaunuolių kalbasi su tėvais. Trečdalis tyrime dalyvavusių studentų kalbasi apie savo dvasinius poreikius su draugais. Studentai renkasi įvairius būdus patenkinti savo dvasinius poreikius: apie pusę akademinio jaunimo nurodo, kad nori padėti kitiems, taip pat didelė dalis studentų domisi mokslo pasiekimais, siekia tiesos, gėrio, grožio, plėtoja savo moralines savybes, bendrauja su dvasingais žmonėmis. Trečdalis tyrime dalyvavusių studentų nurodo, kad patiria teigiamas emocijas dėl sėkmingų savo veiklos rezultatų, įgyja dvasinės stiprybės ieškodami gyvenimo prasmės ir palaikydami santykį su Dievu. Mažiau populiarūs dvasinių poreikių patenkinimo būdai yra meditacija, domėjimasis menu.

ENThe issue of spirituality among students of secondary schools in Lithuania has been studied rather thoroughly; however, little research has been done into spirituality among academic youth. In order to reveal the expression of spiritual needs of Lithuanian students, a study involving first year students from Klaipėda University, Kaunas Technological University and Vilnius Pedagogical University has been performed. 60.7% of the study participants were female and 39.3% – male. The analysis of the obtained results revealed that more than half of students satisfy their spiritual needs. Some spiritual needs of academic youth are satisfied more, some are less. Less than half of students participating in the research usually seek spiritual support. It has been established that youngsters rarely discuss their spiritual needs with their sisters or brothers. About 10% of youngsters discuss the matter with their parents. One third of students participating in the research discuss their spiritual needs with friends. Students choose various ways to satisfy their spiritual needs: nearly half of youngsters have indicated that they want to help others, a great number of students are interested in academic achievements, seek justice, good, beauty, develop their moral characteristics, and communicate with spiritual people. One third of students participating in the research have indicated that they experience positive emotions because of their activities results, gain spiritual strength while searching for the meaning of life and maintaining contact with God. Meditation and interest in art are the least popular ways to satisfy spiritual needs.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23894
Updated:
2013-08-21 20:37:17
Metrics:
Views: 12
Export: