Ikimokyklinio ugdymo didaktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo didaktika
In the Book:
Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai / sudarė ir parengė Ramutė Bruzgelevičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. P. 427-473
Contents:
Įvadas — 1. Ikimokyklinio ugdymo didaktikos samprata. 1.1. Ikimokyklinio ugdymo didaktikos problemos analizei aktualūs bendrosios didaktikos sampratos kontekstai ; 1.2. Didaktikos kaip mokymo ir mokymosi teorijos ryšio su praktika problema ; 1.3. Ikimokyklinio ugdymo didaktikos sampratos problema — 2. Požiūris į vaiko mokymąsi – ikimokyklinės didaktikos sampratos pagrindas. 2.1. Klasikinės mokymo ideologijos ; 2.2. Į besimokantįjį orientuotos ideologijos ; 2.3. Požiūrių į vaiko mokymąsi paradigminis variantiškumas — 3. Vaikų mokymosi pobūdžio paradigminė kaita. 3.1. Kintanti ikimokyklinio ugdymo didaktikos samprata ; 3.2. Vaikų mokymasis kaip prasmių kūrimo procesas ; 3.3. Ugdymo(si) procesas kaip mokymosi situacijų ir mokymosi patirčių kūrimo laukas — 4. Didaktinio disonanso reiškinys ikimokyklinėje didaktikoje, kintant ugdymo paradigmoms — 5. Paradigminės kaitos idėjų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo praktikoje — Apibendrinimas ir diskusiniai klausimai — Literatūra.
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Pedagogika / Pedagogy; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠioje dalyje, atspindint monografijos bendrąją problemą, analizuojama ikimokyklinio ugdymo didaktikos problema, kaip naujas fenomenas, besiformuojantis interpretacinės (gyvųjų sistemų, sąveikos, postindustrinės) paradigmos idėjų kontekste. Aptariamas požiūris į vaiko mokymąsi kaip ikimokyklinės didaktikos sampratos pagrindą, pateikiama ikimokyklinės didaktikos apibrėžtis, apibūdinama didaktikos vieta vaiko ugdymosi procese. Į vaiko mokymąsi žvelgiama kaip į patirtinį prasmių kūrimo procesą vaiko ir ugdytojų sąveikos, drauge kuriamų mokymosi situacijų bei komunikacinių susitikimų procese. Aptariamos interpretacinės paradigmos idėjomis grindžiamos ikimokyklinio ugdymo pedagoginės strategijos ir pateikiami šių strategijų praktinio taikymo šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose tyrimo duomenys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinė didaktika; Klasikinė mokymo paradigma; Interpretacinė ugdymo paradigma; Vaiko mokymasis; Pedagoginės strategijos; Preschool didactics; Classical teaching paradigm; Interpretive paradigm of education; Child learning; Pedagogical strategies.

ISBN:
9789955209737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89886
Updated:
2022-01-01 22:18:19
Metrics:
Views: 359
Export: