Šeimos, auginančios vaiką su negalia, socialiniai edukaciniai poreikiai po delfinų terapijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos, auginančios vaiką su negalia, socialiniai edukaciniai poreikiai po delfinų terapijos
Alternative Title:
Social educational needs of family having a child with disability after dolphin assisted therapy
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2011, t. 21, Nr. 7, p. 27-32
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Delfinų terapija; Negalia; Socialiniai edukaciniai poreikiai; Disability; Dolphin assisted therapy; Social educational needs.
Keywords:
LT
Delfinų terapija; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Socialiniai edukaciniai poreikiai; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children.
EN
Dolphin assisted therapy.
Summary / Abstract:

LTŠeimos, auginančios vaiką su negalia, situacija po delfinų terapijos yra neapibrėžta. Delfinų terapijos metu suteikiama kompleksinė socialinė psichologinė pagalba visai šeimai. Tačiau šiuo metu nėra užtikrintas darbo su šeima ir vaiku tęstinumas po delfinų terapijos. Šeimos į delfinų terapiją ateina dažnai su labai aukštomis ekspektacijomis stebuklui, nepaprastam įvykiui, dideliems pokyčiams. Natūralu, kad po delfinų terapijos ekspektacijos ir lūkesčiai keičiasi. Labai svarbu padėti suvokti šeimai savo lūkesčių adekvatumą. Šeimos ateina stipriai nusivylę ankstesniais kontaktais su specialistais. Tačiau po delfinų terapijos jie grįžta į tą patį specialistų ratą, kuriame tenka spręsti vaiko raidos ir sveikatos problemas. Kaip specialistai turėtų bendrauti su šeima po delfinų terapijos, kokias konsultacijas suteikti, nėra aiškiai apibrėžta. Tyrimai rodo akivaizdžius vaiko elgsenos pokyčius delfinų terapijos įtakoje. Tačiau nėra aišku, ar ilgai ir kokiomis aplinkybėmis teigiami vaiko elgsenos pokyčiai išsilaiko po delfinų terapijos. Straipsnio tikslas – analizuoti šeimos, auginančios vaiką su negalia, socialinius edukacinius poreikius po delfinų terapijos. Atlikta anketinė tėvų, kurių vaikai dalyvavo delfinų terapijoje, apklausa leidžia identifikuoti poreikių problemą po delfinų terapijos. Svarbus šio tyrimo rezultatas buvo pastebėtas šeimų ekspektacijų pokytis atliepiant jų poreikius. Delfinų terapija ne tik padėjo šeimoms tiksliau identifikuoti savo poreikius, tačiau ir įgalino motyvuotai siekti šių naujai identifikuotų poreikių atliepimo skirtinguose palaikymo kontekstuose. [Iš leidinio]

ENThe situation of family raising child with disability after the Dolphin Assisted Therapy is undetermined. Dolphin Assisted Therapy is provided as complex social psychological support for family holistically. Nevertheless the continuum support with family and child is not developed so far after the Dolphin Assisted Therapy. Families come to the Dolphin Assisted Therapy program in high expectations of receiving miraculous treatment and significant changes. It is natural that expectations transform after receiving Dolphin Assisted Therapy. The critical point must be put on support for family in perception the adequacy of their expectations. Often families come out of conceit with previous experience with specialists. However, they come back after Dolphin Assisted Therapy to the same circle of specialists were health and development issues must be met. It is not so far clear what support provided by specialists should embrace the families and what are the communication peculiarities. Researches evidence changes of children in behaviour after Dolphin Assisted Therapy. Nevertheless the question depending on circumstances and at length positive changes are imprinted remains unanswered. Aim of this article was to analyse social educational needs of family raising child with disability after the Dolphin Assisted Therapy. Quantitative study brought to the light the meaningfulness of Dolphin Assisted Therapy as identifier of social needs.In the contradiction to previous studies, it is essential to mention the change of expectations of family itself in meeting the needs. Dolphin Assisted Therapy sessions helped family to face and identify their needs more precise, moreover families felt empowered and motivated to search a meeting for these newly formulated needs in different supporting contexts. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34888
Updated:
2021-02-25 09:43:33
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: