Stasio Šalkauskio pilnutinio ugdymo sistema ir dabartis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stasio Šalkauskio pilnutinio ugdymo sistema ir dabartis
Alternative Title:
Universal system of education of Stasys Šalkauskis and nowadays
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2008, Nr. 38, p. 66-79. Krikščionybė, kultūra, visuomenė
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Stasio Šalkauskio pedagoginė ugdymo sistema šiuolaikinės švietimo ir socialinės situacijos Lietuvoje kontekste. Mūsų visuomenė šiuo metu išgyvena visapusišką moralinę krizę. Tai rodo šeimų žlugimo, nusikalstamumo, narkomanijos ir kitokio socialinio blogio plitimas. Švietimo sistema neugdo galių, kurios leistų šiam blogiui atsispirti. Stasio Šalkauskio pilnutinio ugdymo sistema, paremta darniu fizinių, kultūrinių, t. y. intelektinių, dorinių, estetinių ir visuomeninės veiklos galių visuminiu, visapusišku, integraliu ir vientisu ugdymu, pereinant prie dvasinio ugdymo krikščioniškosios pasaulėžiūros pagrindu. Ši sistema, įdiegta mūsų visuomenėje, leisti{ atsispirti plintančiam moraliniam išsigimimui, kuris gresia mūsų tautos ir valstybės tęstinumui. [Iš leidinio]

ENThe contemporary society is in deep moral crisis now. This situation is obvious from fallen down families, the rise of criminality and narcotic addiction and other regretting jacts. The present system of education is incapable to resist this evil. Lithuanian philosopher and educationalist Stasys Šalkauskis has created the universal system of development of the best features of persons on the ground of catholic ideology. This system introduced into educational practice of our society permit to overcome the main defects of contemporary education system which created the danger for the existence of our nation and independent state. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18581
Updated:
2018-12-17 12:18:06
Metrics:
Views: 23    Downloads: 13
Export: