Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010
Pages:
260 p.
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokymosi rezultatai; Neformalus mokymasis; Neformalusis mokymasis; Savaiminis mokymasis; Turinio analizė; Universitetas; Vertinimas; Vertinimo modelis
EN
Assessment model; Content analysis; Evaluation; Informal learning; Learning outcomes; Non-formal learning; University
Summary / Abstract:

LTŠi monografija parengta remiantis Lietuvos mastu atliktu tyrimu ir yra pirmasis bandymas apibendrinti užsienio šalių universitetų patirtį bei tyrimus vertinant ir pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Monografijoje pateikiama neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo universitete sistema. Išnagrinėjus užsienio šalių gerąją patirtį, atlikus mokslinės literatūros analizę, praktiškai susipažinus su užsienio šalyse taikoma neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūra bei atsižvelgus į pagrindinius vertinimo procedūros principus, sukurtas teorinis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete modelis. Pristatomi du vertinimo modeliai: vienu vertinimo metodu pagrįstas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų modelis (grindžiamas aplanko (portfelio) metodu), ir integruotas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo modelis (aplanko metodą derinant su kitais vertinimo metodais). Knygoje pristatomi neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete poreikio Lietuvoje reprezentatyvaus tyrimo rezultatai, pateikiama Mykolo Romerio universitete įvykusio Elektroninio mokymosi pasiekimų aplanko mokymų efektyvumo ir naudingumo atvejo analizė. Pateikiamos metodinės ir praktinės rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą atliekančiai institucijai, ekspertų grupei ir kandidatui, siekiančiam formalizuoti mokymosi neakademinėje aplinkoje pasiekimus.

ENThis monograph is based on a Lithuania-scale study and it is the first attempt to summarise the experience and studies of foreign universities when evaluating and recognising achievements in the field of informal learning. The monograph presents the system of recognition and evaluation of achievements of informal learning in the university. A theoretical model of informal learning achievements evaluation and recognition at university was created after the good practice of foreign countries was analysed, the analysis of scientific literature was performed, the procedure of evaluation of achievements of informal learning in foreign states was studied and the main principles of the evaluation procedure were considered. The monograph presents the following two models of evaluation: the model of achievements of informal learning based on one method of evaluation (based on the method of portfolio), and the integrated model of evaluation of informal learning (by combining the method of portfolio with other evaluation methods). The book presents the results of a representative research of the demand for the evaluation and recognition of informal learning achievements in Lithuania, and describes a case study of the efficiency and usefulness of the achievements of the Electronic learning portfolio, which was performed at Mykolas Romeris University. Methodological and practical recommendations for the institution performing evaluation of informal leaning achievements, the group of experts and the candidate seeking to formalise his or her achievements in a non-academic environment are provided in the monograph.

ISBN:
9789955191827, 9789955192367 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28461
Updated:
2014-05-23 15:14:01
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2