Pedagogikos ir andragogikos dermės problemos šiuolaikinėje edukologijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pedagogikos ir andragogikos dermės problemos šiuolaikinėje edukologijoje
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2009, Nr. 12, p. 12-26
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Institucinis lygmuo; Pedagogikos ir andragogikos dermė; Ugdymo sistemų tipai ir lygmenys; Ugdymo valdymo sistema; Coherence of pedagogy and andragogy; Education management system; Educationmanagement system; Institutional level; Types and levels of education systems.
Keywords:
LT
Institucinis lygmuo; Pedagogikos ir andragogikos dermė; Ugdymas / Education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
EN
Coherence of pedagogy and andragogy; Educationmanagement system; Institutional level; Types and levels of education systems.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pedagogikos ir andragogikos dermė edukologijos mokslo aspektu institucinio ugdymo valdymo lygmeniu. Pedagogikos ir andragogikos dermės paieškos grindžiamos samprata, kad ugdytojų ir ugdytinių sąveika yra savivaldi ir santykinai autonomiška dviejų tipų (ugdymo valdymas asmenybės lygmeniu ir ugdymo valdymas socialiniu lygmeniu) sistema. Tyrimai atlikti ugdymo valdymo asmenybės daliniu-instituciniu lygmeniu. Pateikiami tyrimų, vykdytų ikimokyklinių įstaigų, pradinių ir pagrindinių mokyklų ugdymo sistemų strateginių aspektų bei universitetinio išsilavinimo ir tęstinio profesinio mokymosi (TPM) srityse, rezultatai. [Iš leidinio]

ENThe article deals with coherence of pedagogy and andragogy in the aspect of education studies at the level of management of institutional education. The search for coherence of pedagogy and andragogy is based on the conception that interaction between educators and learners is a self-managed and relatively autonomous system of two types (education management at the personality's level and education management at the social level. Research was conducted at the personality's partial institutional level of education management. The article presents the results of research carried out in the areas of strategic aspects of education systems of pre-school institutions, primary and basic schools, and of university education as well as continuing vocational education (CVE). [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23954
Updated:
2018-12-17 12:37:09
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: