Mokymosi mokytis kompetencijos, mokantis užsienio kalbos, ugdymo(si) strategijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi mokytis kompetencijos, mokantis užsienio kalbos, ugdymo(si) strategijos
In the Book:
Edukologijos inžinerijos link / sudarė ir parengė Elvyda Martišauskienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. P. 324-343
Contents:
Įvadas — Veiksmingo mokymosi pakopos: nuo įprasto mokymosi iki mokėjimo mokytis — Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo(si) mokantis užsienio kalbų galimybių kryptys — Apibendrinimas — Literatūra.
Keywords:
LT
Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas; Veiksmingo mokymosi pakopos; Užsienio kalbų mokymasis.
EN
Education of learning competence; Levels of effective learning; Foreign language learning.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais mokslo šaltiniuose daug dėmesio skiriama kelių mokomųjų dalykų mokymo(si) integracijai, pvz., integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas, tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dar trūksta tyrimų, kurie analizuotų mokymosi mokytis kaip bendrosios kompetencijos plėtotės mokantis užsienio kalbą galimybes. Todėl tyrimo problema gali būti apibrėžiama tokiu klausimu: kaip galima efektyviau panaudoti užsienio kalbos mokymo procesą mokymosi mokytis kompetencijai tobulinti, siekiant atliepti svarbiausią XXI a. iššūkį - mokytis visą gyvenimą? Šio poskyrio tikslas - nustatyti mokymosi mokytis kaip bendrosios kompetencijos tobulinimo mokant(is) užsienio kalbų tendencijas, tyrimo objektu pasirenkant mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą mokantis užsienio kalbų. Tyrimas grindžiamas konstruktyvistiniu požiūriu į mokymąsi, kuris traktuojamas kaip aktyvus, savireguliuojantis, konstruktyvus, socialinis, nuo situacijos priklausantis bei patirtimi paremtas procesas. Taikant mokslinės literatūros šaltinių lyginamosios analizės metodą ir pateikiant praktinio mokymosi strategijų taikymo galimybių kryptis siekiama: 1) nubrėžti veiksmingo mokymosi gaires ir atskleisti mokymosi mokytis kaip jungiamosios grandies tarp įprasto mokymosi ir aukščiausios jo pakopos - mokėjimo mokytis (metakompetencijos) - esminius bruožus; 2) pateikti strategijas, padedančias integruoti ir tobulinti mokymosi mokytis kompetenciją užsienio kalbų mokymo(si) procese. [Iš Įvado]

ISBN:
9789955209942
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92118
Updated:
2022-03-04 13:58:07
Metrics:
Views: 38
Export: