Vaikų elgesio kultūros ugdymo(si) būdai ir metodai Radviliškio „X“ ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje (atvejo analizė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų elgesio kultūros ugdymo(si) būdai ir metodai Radviliškio „X“ ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje (atvejo analizė)
Alternative Title:
Teaching/learning methods used X preschool institution in Radviliškis aimed at developing children’s social behaviour (case analysis)
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2019, Nr. 1 (49), p. 16-26
Keywords:
LT
Ikimokyklinio ugdymo institucija; Ikimokyklinis amžius; Ikimokyklinė įstaiga; Mokymo (si) metodai; Socialinių įgūdžių (elgesio) mokymas / mokymasis; Socialinių įgūdžių (elgesio) mokymas ir mokymasis.
EN
Preschool age; Preschool institution; Teaching/learning methods; Teaching/learning social skills (behaviour).
Summary / Abstract:

LTNesvarbu, kokio amžiaus vaikas bebūtų, ugdant tinkamą elgesio kultūrą, svarbiausi yra suaugusieji, kurie savo elgesiu ir požiūriu į juos daro didžiausią įtaką. Ne tik šeima, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaiga tampa atsakinga už vaikų elgesio kultūros ugdymą, švietimą bei skatinimą elgtis mandagiai, pagarbiai, sąžiningai, draugiškai ir t. t. Kultūringo elgesio įgūdžių ir įpročių formavimas, įvairiapusis elgesio kultūros ugdymo būdų taikymas, laisvas kūrybinis darbas sudaro sąlygas ugdytiniams save pažinti, kurti, išreikšti. Darbo procese jie ugdo(si) bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atsakomybę už savo ir grupės darbo rezultatus. Šiame kontekste formuluotas probleminis tyrimo klausimas – kokiais būdais ugdoma vaikų elgesio kultūra ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje? Tyrimas buvo atliekamas Radviliškio „X“ ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Vykdant pedagogų apklausą raštu atskleistos trylikos pedagogų patirtys apie jų taikomus būdus vaikų elgesio kultūrai ugdyti. Kokybinio tyrimo duomenys apdoroti turinio analizės būdu. Atliktas pedagogų patirties tyrimas atskleidė, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dirbantys pedagogai elgesio kultūros ugdymą laiko prioritetine sritimi. Veikloje vyrauja tradiciniai, vaiko poreikius atitinkantys elgesio kultūros ugdymo metodai, t. y. žaidimai, pokalbiai, pavyzdžio metodas, rečiau minimos netradicinės ugdymo formos. Kaip labiausiai pasiteisinusius vaikų elgesio kultūros ugdymui(si) būdus, metodus pedagogės vardijo tokius, kaip drausminimas, skatinimas, taisyklių laikymasis, ekskursijų ir išvykų organizavimas, grožinės literatūros skaitymas ir analizė. [Iš leidinio]

ENDespite the child’s age adults play the most important role in building his social skills and teaching how to behave; here adults’ example has the biggest impact. Both, the family and a preschool institution, take responsibility for teaching the child social skills, educating him and motivating to be polite, dutiful, honest, friendly, etc. Educators use various methods and creative tasks to instil social skills and habits, they create situations in which children learn how to understand themselves, properly interact with others, be creative. Preschoolers are taught to communicate and cooperate, take responsibility for own and group work. In this context, a research question has been formulated as follows: What methods do educators use teaching children social behaviour? A survey was carried out in X preschool institution in Radviliškis. Respondents - 13 educators. A questionnaire was compiled to collect data on their experience in teaching social behaviour and on the use of teaching/learning methods. Content analysis was used to analyze qualitative data. The surveyed indicated that their primary task is to teach children social behaviour. Most often they use traditional teaching methods that suit preschoolers’ needs, e.g. role playing games, talks, demonstrations, less often - non-traditional ones. According to the respondents, disciplining, encouraging, explaining rules, taking children on trips and outings, reading and analyzing books for children brought success. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78685
Updated:
2020-10-21 22:20:45
Metrics:
Views: 101    Downloads: 4
Export: