Bendrojo lavinimo mokyklos pradinių klasių mokinių požiūris į pasaulio pažinimo dalyką ir ugdomąją aplinką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo lavinimo mokyklos pradinių klasių mokinių požiūris į pasaulio pažinimo dalyką ir ugdomąją aplinką
Alternative Title:
Attitudes of mainstream primary school students towards the study subject "The world around us" and educational environment
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU. Natural Science Education]. 2012, Nr. 3 (35), p. 7-19
Keywords:
LT
Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių; Pasaulio pažinimo dalykas; Pasaulio pažinimo ugdymo(si) procesas ir aplinka; Požiūris
EN
Attitudes; Educational process and environment; Students with special educational needs (SEN); Study subject "The; World Around Us"
Summary / Abstract:

LTIntegravus dalį specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių iš specialiųjų į bendrojo lavinimo mokyklas, taip pat ugdant mokinius inkliuziniu būdu, kilo klausimų apie pasaulio pažinimo mokymo(si) proceso sėkmingumą. Mūsų tyrimo imtyje galėjo pasitaikyti įvairių mokinių, turinčių nedidelių, vidutinių, didelių ar labai didelių SUP, kurių sutrikimo pobūdis priskiriamas negalių (intelekto sutrikimas, regos sutrikimas, klausos sutrikimas, judesio ir padėties bei neurologiniai sutrikimai ir kt.), sutrikimų (skaitymo, rašymo, matematikos mokymosi, taip pat elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo ir kt.) ir sunkumų (dėl nepalankios aplinkos ar aplinkybių apribojamos vaiko galimybės realizuoti savo gebėjimus įsisavinant Bendrąją programą). Buvo nutarta ištirti pradinių klasių mokinių požiūrį į pasaulio pažinimo mokomąjį dalyką ir ugdomąją aplinką ir mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą tame ugdymo(si) procese mokytojų požiūriu. Šiame straipsnyje atskleisime tyrimo rezultatus mokinių požiūriu. Požiūris (L. Jovaiša, 2007, p. 226) – sąlygiškai pastovi nuomonių, interesų, pažiūrų išraiška, atspindinti asmens individualią patirtį; pažintinis-emocinis asmenybės santykis su tikrovės objektais ir pačiu savimi. [Iš leidinio]

ENAim of the present research is to examine the attitudes of students with special educational needs (SEN) towards the study subject of "The World Around Us" and educational environment. Research subjects were 370 mainstream primary school students. Primary school students more often like than dislike the examined subject. Preferred activities during classes are a conversation, group work and games; however, even in the preferred activities the students with SEN participated less often. The majority of the students like the topics about nature, plants and animals, while in the sphere of social environment they are more interested in the topics about the past and traditions, about their native land and foreign countries. The research demonstrated that provided with comprehensive and sincere support, students with different kinds of SEN can take an active part in the lessons and in extra activities, they are able to work next to their peers. [From the publication]

ISSN:
1648-939X, 2669-1140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47086
Updated:
2021-02-25 09:59:22
Metrics:
Views: 25
Export: