Užsienio kalbų mokytojų dorinės nuostatos kognityvinis-prasminis lygmuo : komparatyvistinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio kalbų mokytojų dorinės nuostatos kognityvinis-prasminis lygmuo: komparatyvistinis aspektas
Alternative Title:
Cognitive-meaningful level of foreign language teachers’ moral attitude: comparative aspect
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2011, t. 27, p. 67-78
Keywords:
LT
Dorinė nuostata; Nuostatos modelis; Dorovinės vertybės; Dorovinių vertybių pripažinimas ir įprasminimas.
EN
Moral attitude; Moral attitude model; Moral values; Acknowledgment of the importance and understanding of the meaningfullness of moral values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas empirinis užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbų besimokančių studentų ir tų pačių užsienio kalbų mokytojų / dėstytojų dorinių nuostatų kognityvinio-prasminio lygmens tyrimas. Remiantis konkrečiais šio tyrimo duomenimis, aptariamas užsienio kalbų studentų ir užsienio kalbų mokytojų / dėstytojų kognityvinio-prasminio dorinės nuostatos komponento turinį sudarančių dorovinių vertybių svarbumo pripažinimas ir įprasminimas. Nors tyrimas atskleidė gana aukštą užsienio kalbų studentų ir užsienio kalbų mokytojų / dėstytojų dorovinių vertybių svarbumo pripažinimą, tačiau parodė nelabai gilų šių vertybių asmeninės ir socialinės reikšmės suvokimą. [Iš leidinio]

ENIt deals with the research into cognitive-meaningful level of moral attitudes of students and teachers of foreign languages. Researchers acknowledge the fact that value attitudes alongside knowledge and skills as well as personal qualities of teachers are one of the most important components of teachers’ professional competence. Article raises the problem what moral attitudes are particular to foreign language students and teachers working at schools and higher educational institutions. The aim of the article is to present and compare the cognitive-meaningful level of moral attitudes of foreign language students and teachers. T he research is based on the three-component attitude model, aiming at receiving a greater insight into the content of each separate component. The results of the analysis of the cognitive-meaningful component of foreign language students and teachers’ moral attitudes show that foreign language students C ognitive-meaningful level of foreign language teachers’ moral attitude: comparative aspect R oma Kriaučiūnienė Summary and teachers demonstrated to have a mature level of cognitive-meaningful level of moral attitude. Although the respondents showed a very high acknowledgment of the importance of moral values, the understanding of the meaningfullness of these moral values is not very deep. Besides, the comparative analysis of the results of the reseach also revealed that teachers of foreign languages considered moral values to be less important and demonstrated a lower level of understanding of their meaningfullness than students of foreign languages. The conclusion is made that such level of cognitive-meaningful level of moral attitude of foreign language students and teachers might hinder the fulfilment of their responsibilities in their professional areas and might be a hindrance in the development of moral attitudes of their schoolchildren. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31766
Updated:
2018-12-17 13:03:27
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: