Socialiai reikšmingų individo gyvenimo vaidmenų darna karjeros metodologijoje : pragmatizmo ir holizmo kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiai reikšmingų individo gyvenimo vaidmenų darna karjeros metodologijoje: pragmatizmo ir holizmo kontekstas
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2012, Nr. 22, p. 42-55
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karjera; Sėkminga karjera; Kompetentingumas; Motyvacija; Motyvas; Career; Successful career; Pragmatism; Values; Motivation and competence.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Karjera / Career; Kompetencijos / Competencies; Motyvacija ugdyme / Motivation in education.
EN
Motivation and competence; Pragmatism; Successful career; Values.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio autoriai tyrė, kiek sėkmingos karjeros asmenims svarbios socialinio konstruktyvizmo ir holizmo filosofija pagrįstos vertybės.Tam buvo tikrinamos dvi hipotezės: pirmoji, kad sėkmingos karjeros asmenims darbo turinys, atsakomybė bei pozityvių socialinių santykių palaikymo vertybės yra svarbesnės nei finansinis atlygis už darbą ir, antroji - kad vyrai dažniau nei moterys, savo karjerą nurodo kaip sėkmingą, nes moterų karjerą labiau riboja šeimos veiksniai. Tyrime dalyvavo darbo patirtį turintys 224 respondentai. Tyrimai pagrindžia nuostatą, kad dominuojančią pragmatiškąją karjeros metodologinę poziciją būtina diversifikuoti plėtojant pozityvistinės psichologijos ir filosofijos idėjas, nes sėkmingos karjeros asmenims darbo turinys, atsakomybė bei pozityvių socialinių santykių palaikymo vertybės yra svarbesnės nei finansinis atlygis uždarbą.Tyrimai taip pat rodo, kad ekonominių karjeros motyvų dominavimas keičiasi tais atvejais, kai darbo turinio, atsakomybės ir socialinių santykių palaikymo vertybės karjeroje pasireiškia kartu ir joms būdingas permanentiškumo požymis. Sėkmingos karjeros tiriamųjų samprotavimuose išskirtas individo socialiai reikšmingų gyvenimo vaidmenų kontekstas sąlygoja ugdymo karjerai metodologijoje tikslingiau vartoti sėkmingos karjeros sąvoką, teigiant, kad sėkminga karjera - tai esminių žmogaus socialiai reikšmingų vaidmenų realizacija darnos kontekste. [Iš leidinio]

ENGenerally the description of career development methodology and its valuable context gives prominence to professional self-expression motifs based on the philosophy of pragmatism. However, the research in phenomenological cases of a successful career distinguishes the trend which marks that the subjects tend to see their life quality and career success in a qualitative dimension, which marks experienced emotions, rather than in quantitative dimensions (the quantity of tangible products). With this research the authors aimed to evaluate the amount of importance the respondents give to professional self-expression and a career value system, which are based on the philosophy of social constructivism and holism. During the investigation the following hypotheses have been tested: with the dominance of an economical (financial) motif career is usually seen as an unsuccessful; in case an individual is focused on the job content, career is evaluated as a successful; in case an individual considers his/her career a success, economical (financial) motif dominance can be replaced by the job content, responsibility and support of social relations values; self-expression factors in the family are generally seen as the factors of an unsuccessful career, therefore, men more frequently consider their career a success than women.224 respondents whose working experience varies from 5 to 30 years participated in the research. The investigation used both a quantitative (a questionnaire based on motivation theories) and a qualitative research (a structured interview). With them the investigation aimed to evaluate the groups of factors of professional self-expression motivation and support. During the assessment of career motivation assumptions the research has evaluated the factors increasing the respondents' emotional satisfaction with their achievements, as well as the factors of recognition, employer's gratitude, changes in job content, career development and economical factors. In the assessment of career support assumptions the research has analyzed job dissatisfaction and the factors causing career (relationships with managers, factors of financial motifs, as well as the factors of quality of life in the family, consistency of social relations and cooperation between colleagues). The investigation revealed that the persons assess their career as a successful, in case there is a possibility to sustainably express the following components of professional self-expression: the employer's recognition and gratitude; the economical (financial) factors of professional selfexpression; responsibility and relationship with the manager; a positive development of career and achievements; the job content and cooperation, as well as a qualitative life in the family. The research also showed that the economical career motifs could be changed by job content, responsibility and the support of social relations in case an individual considers his career as a success. The analysis of the research data determined a negative statistically significant relationship between the expression of economical motif and job content (r = -0,318, p = 0,001), responsibility (r = -0,403, p = 0,000) and cooperation (r = -0,431, p = 0,000). [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50104
Updated:
2018-12-17 13:30:06
Metrics:
Views: 36    Downloads: 9
Export: