Daugiakriterio vertinimo įrankio išbandymas mokant padalinių valdymo procedūrų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daugiakriterio vertinimo įrankio išbandymas mokant padalinių valdymo procedūrų
Alternative Title:
Testing a multi-criteria evaluation tool for troop-leading procedures teaching
In the Journal:
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTPadalinių valdymo procedūros (angl. Troop-leading Procedures) (PVP) – svarbi kariūnų ir kursų dalyvių ugdymo disciplina. Mokant padalinių valdymo procedūrų, siekiama išmokyti kariūną taikyti sisteminį planavimo algoritmą sprendžiant tipines ir kartotines karinio veikimo problemas. Tai – viena svarbiausių būsimojo karininko vadybinio raštingumo sudedamųjų dalių. Nors PVP ir svarbus mokomasis dalykas, iki šiol stokojama patikimų karinio mokymo prieigų. Straipsnyje nagrinėjama, ar daugiakriterio vertinimo metodas (angl. Multi-criteria evaluation) gali būti taikomas mokant padalinių valdymo procedūrų ir vertinant šio dalyko mokymo procesą. Atliekant veiklos tyrimą praktiškai buvo išbandytas daugiakriterio vertinimo įrankis. Tyrimas atskleidė, kad daugiakriterio vertinimo metodas gali būti sėkmingai taikomas mokant padalinių valdymo procedūrų ir šio mokymo proceso rezultatams įvertinti. Nustatyta, kad ši naujovė sudaro sąlygas gerinti pasiekimų vertinimo rezultatus, formuoti teigiamas nuostatas ir požiūrį į mokymą(si), be to, padeda mokytojui efektyviau veikti mokymo metu. [Iš leidinio]

ENTroop-leading Procedures are the most important discipline in cadets’ military education. The aim of the subject of Troop-leading Procedures is to teach the cadet to apply a systematic planning algorithm to solve typical and recurring problems in military activity. This is one of the most important components of a future officer’s military management literacy. While this is an important subject matter, however, there is a lack of reliable military teaching approaches. The article investigates whether the multi-criteria evaluation method can be applied in the teaching and evaluation of the subject of Troop-leading Procedures. Action research has practically tested a multi-criteria evaluation tool in teaching. The study revealed that the multi-criteria evaluation method can be successfully applied in the teaching of the subject of Troop-leading Procedures and in the evaluation of the teaching process. It has been established that this innovation creates conditions for improving the results of achievement assessments, provides positive experiences, forms positive attitudes towards teaching and learning, also helps the teacher to act more effectively during teaching. [From the publication]

ISSN:
2424-6131; 2424-614X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97235
Updated:
2022-09-18 19:36:50
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: