Bendrojo lavinimo mokyklos pradinių klasių mokinių požiūrio į pasaulio pažinimo dalyką ir ugdomąją aplinką tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo lavinimo mokyklos pradinių klasių mokinių požiūrio į pasaulio pažinimo dalyką ir ugdomąją aplinką tyrimas
Alternative Title:
Attitudes of mainstream primary school pupils towards sciences and educational environment
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai . 2009, Nr. 4 (25), p. 143-149
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
specialieji ugdymo poreikiai; pasaulio pažinimas; pradinės klasės.; Pradinių klasių mokiniai; specialūs ugdymo poreikiai
EN
special educational needs; educational environment; primary school.; Primary school pupils; sciences
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - nustatyti pradinių klasių įprastai besivystančių mokinių ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, požiūrio skirtumus į pasaulio pažinimą kaip mokomąjį dalyką, ugdymo procesą ir ugdomąją aplinką. Eksperimentinio tyrimo dalyviai - 176 pradinių klasių mokiniai. Eksperimentinis tyrimas parodė, kad visiems pradinių klasių mokiniams pasaulio pažinimas yra labiau patinkantis, nei nepatinkantis mokomasis dalykas. Labiausiai mėgstamos pradinių klasių mokinių veiklos per pamokas - pokalbis, grupinis darbas, žaidimai, tačiau net mėgstamose veiklose mokiniai, turintys SUP, nevienodai ir rečiau mėgsta dalyvauti. Didesnioji dalis mokinių labiausiai mėgsta temas apie gamtą, augalus ir gyvūnus, o socialinės aplinkos srityje - daugiau domina temos apie praeitį ir papročius, apie Tėvynę ir kitas šalis. Mokiniai, turintys SUP, tyrime dalyvavusiose mokyklose yra vertinami, kaip ir įprastai besivystantys, dalyvauja gana noriai ir pamokose ir papildomojo ugdymo veikloje. [Iš leidinio]

ENAfter some pupils with special educational needs (SEN) have been integrated from special into mainstream schools and educated by the method of inclusion, the question about the success of learning sciences by the pupils with SEN has arisen. The aim of the research is to analyse the differences in the attitudes of primary school pupils with and without SEN towards the sciences, towards the process of education and educational environment. The subjects of the research were 176 primary school pupils. The experimental research showed that all the pupils viewed sciences as the subject that they liked more than disliked. The activities preferred by the pupils during the classes were as follows: conversation, group work, and games. However, even in the preferred activities pupils with SEN participated less often. Most pupils liked the topics about nature, plants and animals, while in the sphere of social environment topics about the past and customs, about their native country and other countries predominated. Pupils with SEN at schools participating in the research are assessed in the same way as all other pupils. They take an active part in all kinds of activities and in extracurricular activity. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22467
Updated:
2018-12-17 12:32:01
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: