M. Lukšienės įžvalgos vertinant ugdymo tendencijų sklaidą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. Lukšienės įžvalgos vertinant ugdymo tendencijų sklaidą
Alternative Title:
M. Lukšienė's insights evaluating spread of educational tendencies
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 111, p. 102-107
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTPedagogikos istorijoje kaupiami ugdymo praktikos aprašai, analizuojamos, lyginamos ir vertinamos ugdymo idėjos. Retrospektyviai nagrinėjant Lietuvos ir tarptautinius pedagogikos istorijos tyrimus atrandamos įvairios ugdymo idėjų nagrinėjimo prieigos. Straipsnyje analizuojama Lietuvos edukologų patirtis skirstyti ugdymo idėjas j teorijas, kryptis, sroves, paradigmas, koncepcijas. Išskirtinis habilituotos daktarės M. Lukšienės vaidmuo kuriant ir plėtojant modernią švietimo sistemą, ugdant demokratišką krašto bendruomenę. Lietuvos pedagoginės minties raidą M. Lukšienė sieja su nacionalinės kultūros klausimais. Bendrame Lietuvos ugdymo mokslo darbų kontekste jos tyrinėjimai išsiskiria kultūrologiniu aspektu. Vertinant ugdymo kultūros ir žmogaus raidos sankirtas analizuojami mokslininkės įvardyti ugdymo srautai: pragmatinis-technologinis ir humanistinis-kultūrinis. Visapusiškas ir integralus edukacinės erdvės pažinimas, stebėjimas ir vertinimas įpareigoja tiksliai nustatyti esamą ugdymo būklę ir prognozuoti perspektyvą. Straipsnyje nagrinėjamos daktarės M. Lukšienės įžvalgos ugdant „Homo humanus". Mokslininkė ugdymo tendencijas nustato ne išbaigtai sistemai apibūdinti, o jų fragmentiškai raiškai išryškinti. Ugdymo raiškos įvairovė sudaro sąlygas ugdymo fragmentams ir situacijoms laisvai judėti ir šlietis tai prie vieno, tai prie kito ugdymo srauto. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ugdymo idėjos; Pedagoginės minties klasifikacija; Tendencijos; Ideas of education; Division of pedagogical thought; Tendencies.

ENThe history ofpedagogy accumulates descriptions of educational practice, education ideas are analysed, compared and evaluated. The retrospective analysis of the Lithuanian and foreign research on the history of pedagogy results in discovery of various approaches to analysis of education ideas. The article focuses on the experience of Lithuanian researchers in education to divide education ideas into theories, directions, trends, paradigms and conceptions. The role of Dr. Habil. M. Lukšienė performed while establishing and developing the modern system of education and nurturing the democratic community of the country is exceptional. M. Lukšienė links the development of pedagogical thought in Lithuania with the issues of national culture. The culturological aspect is a distinguishing feature of her research in the general context of educational research papers written in Lithuania. While evaluating the points of intersections of education culture and human development, the following education directions identified by the researcher are analysed: pragmatic-technological and humanistic-cultural. The article also focuses on the homo humanus education highlighted by Dr. M. Lukšienė. The researcher employs educational trends not for definition of the finished system but for highlighting of their fragmentary expression. The variety of education expression observed in the reality creates conditions for free movement of education fragments and situations as well as for their adjoinment to one or another education stream. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52493
Updated:
2018-12-17 13:39:41
Metrics:
Views: 33    Downloads: 13
Export: