Academic youth and ethnic culture

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Academic youth and ethnic culture
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 337-341
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstomi etninės kultūros plėtros klausimai. Šiuolaikiniame pasaulyje tradicinės kultūros susiduria su didele globalizacijos procesų įtaka. Jaunuomenė yra itin atvira įvairioms kultūrinėms įtakoms visuomenės grupė, todėl greitai keičia savo kultūrines nuostatas. 2003, 2006 ir 2009 metais Lietuvos žemės ūkio universitete buvo atlikti moksliniai tyrimai, kurie atskleidė jaunosios kartos požiūrį į etninę kultūrą ir savo kraštą. Tyrimas parodė, kad jaunuomenė turi pakankamai daug žinių apie lietuvių tradicijas ir papročius, tačiau kai kurios žinios ir įgūdžiai yra gerokai primiršti. Be to, su etninės kultūros sklaida susijusi veikla nėra populiari jaunimo gretose, nors Lietuvos žemės ūkio universitete studentai orientuojami puoselėti žemės ūkio sritį. Gilesnį tradicinės kultūros pažinimą gali paskatinti privalomi arba pasirenkami studijų dalykai, kurie suteiktų galimybę pristabdyti vyraujančias tendencijas ir siekį keisti socialinę aplinką (migruoti į miestus arba į užsienį). Dabartinėje visuomenėje gvildenami tapatybės suvokimo ir išsaugojimo klausimai yra glaudžiai susiję su etninės kultūros pažinimu ir jo plėtra švietimo sistemoje. Etninės tapatybės puoselėjimas tampa opiu klausimu, todėl visuomenė, masinės informavimo priemonės ir akademinė visuomenė iniciuoja diskusijas apie etninę kultūrą, jos raidą ir išsaugojimo galimybes. Etninių tradicijų stiprinimas yra svarbus nacionalinio savitumo išsaugojimo veiksnys, todėl kultūros politika ir švietimo sistema turi skirti ypatingą dėmesį etninės kultūros puoselėjimui.Reikšminiai žodžiai: Etninė kultūra; Jaunimas; Tapatumas; Ugdymas; Švietimas; Education; Ethnic culture; Identity; Youth.

ENContemporary tendencies of the development of cultural traditions are very contradictory: they are highly influenced by the globalization processes. Youth are especially open for various cultural impact and thus tend to change their cultural orientation quickly. In 2003, 2006 and 2009 researches were carried out in Lithuanian University of Agriculture (LUA). Their aim was to explore the youth’s orientations concerning both ethnic culture and country itself. Understanding and preservation of self-identity has become an issue actively discussed in the society, however the knowledge of ethnic culture is a process in constant progress and it comes from education. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34055
Updated:
2016-09-30 23:32:13
Metrics:
Views: 24
Export: