Meaning of collaboration : from different social contexts to common understanding

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Meaning of collaboration: from different social contexts to common understanding
Alternative Title:
Bendradarbiavimo sąvoka skirtinguose socialiniuose kontekstuose: ar įmanoma bendra koncepcija?
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2011, Nr. 4 (74), p. 70-83
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas ir su panašiu anglų kalbos terminu lyginamas Lietuvos, ilgą laiką buvusios autoritarinio režimo šalimi, kontekste vartojamas terminas „bendradarbiavimas“. Nustatomi istoriškai sąlygoti skirtumai ir ieškoma panašumų. Straipsnio tikslas – išanalizuoti ir atskleisti sąvokos „bendradarbiavimas" esmę, būdingą lietuvių ir anglų kontekstui, ir apibendrinti vienodą koncepciją. Metodologija – „bendradarbiavimo" terminas ir sąvoka atskleidžiami remiantis mokymosi bendradarbiaujant koncepcija (Johnson, Johnson ir Smith, 1991; Smith ir MacGregor, 1992; Harding-Smith, 1993; Dillenbourg ir Schneider, 1995; Vygotsky (cit. Lee ir Smagorinsky, 2000). Darbe taikytas mokslinės literatūros analizės metodas. Straipsnyje „bendradarbiavimo" terminas analizuojamas akademiniame kontekste apžvelgiant lietuvių ir anglų kalbų terminologiją ir sampratas. Taigi „bendradarbiavimo" reiškinį charakterizuoja tokie aspektai: kontekstas, savanorystė, gebėjimas dirbti su kitais asmenimis, bendravimas (tarpusavio suvokimas (socialinė percepcija); keitimasis informacija (komunikacija); tarpusavio sąveika (socialinė interakcija) ir tarpusavio santykiai. Bendradarbiavimas yra siejamas su kooperavimusi, kuris aptinkamas grupės, galinčios tapti komanda, jei jos nariai geba dirbti išvien, veikloje. Partneriniai ir kolegialūs santykiai pastebimi tarp bendradarbiaujančių asmenų. Bendradarbiavimas sukuria aplinką, kurioje išsivysto kūrybinė sinergija. „Bendradarbiavimo" sąvokos analizė suponuoja tokią bendrą koncepciją: tai reiškinys, apimantis atitinkamą asmenų skaičių, kurie remiasi bendru suvokimu ir dirba išvien siekdami bendro tikslo, turinčio pasekmę - bendrą rezultatą (sinergiją). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimo sąvoka, ,; Socialiniai kontekstai; Bendra koncepcija; Collaboration; Cooperation; Collegiality; Partnership; Team-work.

ENSocial knowledge is created in a certain context. There are numerous terms that are internationally significant. Their common understanding is imperative. Nevertheless, a lot of differences between the terms in various contexts exist in scholarly, professional and everyday languages. This is highly applicable to the term of collaboration and its meaning on the international scope for the countries that are on their way to democracy. This article analyzes the concept of collaboration from the perspective of Lithuania, as the country that spent long time under authoritarian regime and currently is developing its democratic state, and compares this concept to the similar term used in the English language. Historically conditioned differences and some similarities are found. The article seeks to answer the following question: how Lithuanian terms related to the concept of collaboration compare to their counterpart terminology in the English language? In addition, it is essential to determine how a specific context impacts the concept of collaboration and what the possibilities to form its common understanding are. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.74.4.1037
ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39059
Updated:
2018-12-20 23:35:22
Metrics:
Views: 67    Downloads: 25
Export: