Profesinio išsilavinimo siekiančių vienišų motinų mokymosi poreikiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinio išsilavinimo siekiančių vienišų motinų mokymosi poreikiai
Alternative Title:
Learning needs of single mothers seeking vocational education
Keywords:
LT
Mokymosi poreikiai; Profesinis išsilavinimas; Vienišos motinos
EN
Learning needs; Single mothers; Vocational education
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami vienišų motinų, siekiančių profesinio išsilavinimo, mokymosi poreikiai. Pristatomas 2012-2013 m. atliktas kokybinis empirinis tyrimas, kurio rezultatai atskleidžia vienišų motinų, kurios siekia profesinio išsilavinimo, mokymosi poreikiai. Buvo pasirinktas kokybinio tyrimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Tyrime dalyvavo 10 informančių, buvo taikoma netikimybinė atranka, proginė imtis. Atskleista, kad vienišų motinų socialinės padėties poreikių tenkinimas priklauso nuo visuomenės požiūrio į šeimą ir vienišas motinas, darbdavių požiūrio į darbuotojus, auginančius vaikus, ir nuo pačių vienišų motinų siekių, norų bei įsitikinimų. Vienišų motinų socialinės padėties poreikiai yra glaudžiai susiję su darbine veikla, kurių vienas pagrindinių – darbo, laisvalaikio ir šeimos narių siekių derinimas. Tyrimo duomenys parodė, kad vienišos mamos profesinio išsilavinimo siekimą tapatina su geresniu darbu, karjeros perspektyvomis, galimybėmis tobulėti darbe, prisitaikymu prie nuolat kintančios aplinkos ir tobulėjančių technologijų, galimybe gauti didesnį atlygį už atliktą darbą, įgijusios profesiją jos jaustų emocinį stabilumą, harmoniją su savimi ir išorine aplinka. Siekdamos profesinio išsilavinimo vienišos motinos patiria ir sunkumų: dėl laiko stokos sunku visada tikslingai suderinti asmeninį gyvenimą ir poilsį su studijomis. Dažna problema, priverčianti vienišas motinas sudvejoti, ar siekti įgyti išsilavinimą – lėšų stygius. Jos nori gauti darbą, nes tai – kasdieninio gyvenimo būtinybė. Informantės nori būti socialiai aktyvios, turėti finansinį pagrindą.

ENThe article analyses the educational needs of single mothers who seek professional training. It presents a qualitative empirical research, conducted in 2012-2013, and its results on the educational needs of single mothers who seek professional training. The method of the research was qualitative – a semi-structured interview. Ten women were chosen to participate in the research through nonprobability opportunity sampling. It was revealed that the fulfillment of the needs of the social status of a single mother depends on society's approach to family and single mothers, as well as the employer's position towards their employees who are raising children, and the goals, desires and beliefs of mothers themselves. The social status needs of single mothers are closely related to work activity, and one of the most important ones is the balance between work, leisure time and the goals of family members. The data showed that single mothers believe that professional education will guarantee a better job, career perspectives, opportunities to further improve within the workplace, ability to adapt to a constantly changing environment and technology, as well as the possibility to earn a higher salary. Upon accquiring access to a profession, women would gain a certain emotional stability and peace with themselves and the world. While going through professional training, single mothers are met with challenges as well: due to the lack of time it is often difficult to balance personal life and leisure time with their studies. A common issue, keeping single mothers from enrolling in professional courses, is the lack of budget. They want to get a job because it is a necessity of an everyday living. The informants desire to be socially active, have a decent financial footing.

ISBN:
9789955129851
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54976
Updated:
2019-01-20 12:33:50
Metrics:
Views: 16
Export: