Empowering partnership as resocialization form of juveniles subject to delinquency : findings of empirical research

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Empowering partnership as resocialization form of juveniles subject to delinquency: findings of empirical research
Alternative Title:
Įgalinanti partnerystė kaip nusikalsti linkusių paauglių resocializacijos forma: empirinio tyrimo rezultatai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2012, Nr. 1 (75), p. 30-40
Keywords:
LT
Įgalinanti partnerystė; Resocializacija; Nusikalsti linkę nepilnamečiai.
EN
Empowering partnership; Resocialization; Juveniles subject to delinquency.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atsakyti į šiuos probleminius klausimus: Ar įgalinanti partnerystė gali būti traktuojama kaip nusikalsti linkusių paauglių resocializacijos forma? Kokie specifiniai bruožai charakterizuoja įgalinančią partnerystę kaip nusikalsti linkusių paauglių resocializacijos formą? Tyrimo tikslas - empiriškai nustatyti įgalinančios partnerystės, kaip nusikalsti linkusių paauglių resocializacijos formos, ypatumus. Tyrimo objektu pasirinkta įgalinanti partnerystė. Pirmojoje straipsnio dalyje pristatoma įgalinančios partnerystės, kaip resocializacijos formos, esmė ir charakteristikos. Antrojoje straipsnio dalyje pateikiama empirinio tyrimo metodologija. Tyrimas, taikant pusiau struktūruoto interviu metodą, atliktas vienoje iš kardomąjį kalinimą ir laisvės atėmimo bausmę vykdančių įstaigų Lietuvoje. Tyrimo imtį sudarė dvi respondentų grupės. Pirmoji respondentų grupė yra 16 - 19 metų vaikinai (atskiru atveju - iki 21 metų), minėtoje įstaigoje atliekantys laisvės atėmimo bausmę. Tyrimo metu apklausti 15 šiai grupei priskiriamų respondentų. Antroji respondentų grupė - laisvės atlikimo bausmės vietoje dirbantys ir tiesiogiai nusikalsti linkusių paauglių ugdymo procese dalyvaujantys asmenys, t.y. šioje įstaigoje veikiančios bendrojo lavinimo mokyklos mokytojai. Apklausti 5 respondentai, kurių darbo stažas įstaigoje - nuo 2,5 iki 12 metų. Pirmosios respondentų grup÷s (paauglių) klausimyno sąrašą (temos vadovą) sudar÷ 30 klausimų ir situacijų, suskirstytų į 11 teminių grupių. Antrajai respondentų grupei (mokytojams) skirtą klausimyno sąrašą sudarė 13 teminių grupių, bendrai – 31 klausimas ir situacija. Duomenų analizės metodas – kokybinė turinio analizė.Trečiojoje straipsnio dalyje aptariami ir apibendrinami tyrimo rezultatai, išryškinantys įgalinančios partnerystės, kaip nusikalsti linkusių paauglių resocializacijos formos, ypatumus. Empirinis tyrimas atskleidė, jog daugeliu atvejų laisvės atėmimo bausmę atliekantys paaugliai mokymosi procese yra besąlygiškai pasirengę padėti vienas kitam - į bendradarbiavimą žvelgiama pozityviai. Ir priešingai - griežtas mokytojo reikalavimas susilaukia neigiamos nusikalsti linkusių paauglių reakcijos. Siekdami išvengti tokios reakcijos, mokytojai taiko skirtingus metodus. Vienas jų – paritetinio, bendradarbiaujančio santykio kūrimas. Mokymo individualizavimo ir diferencijavimo principų taikymas nusikalsti linkusių paauglių ugdymo procese priklauso nuo individualaus mokytojo pasirinkimo. Tyrimo rezultatai atskleidė teigiamą tiek mokytojų, tiek laisvės atėmimo bausmę atliekančių paauglių požiūrį į įgalinančios partnerystės principais paremtą mokymą. Kai kurie mokytojai pabrėžia šių principų taikymo būtinybę nusikalsti linkusių paauglių ugdymo procese. Ambivalentiško mokytojų požiūrio apraiškos sietinos su pokyčių „sistemoje“ baime. Nustatyta, jog laisvės atėmimo bausmę paaugliams vykdanti įstaiga geranoriškai prisideda prie nusikalsti linkusių paauglių ugdymo proceso tobulinimo, įskaitant ir pozityvų požiūrį į inovacijų diegimą. [Iš leidinio]

ENJuvenile delinquency is part of general delinquency, one of the reasons of adult criminality. The holistic analysis of the reasons and characteristics of this social and legal phenomenon creates premises for its understanding and allows creating new more effective preventive programmes. One of them is educational activity taking place in the partnership between a juvenile (juveniles) subject to delinquency and an educator (teacher); it is considered to be one of the resocialization elements, which contains empowerment potential. The article aims to answer the following questions: can empowering partnership be treated as resocialization form of juveniles subject to commit a crime? What specific features characterize empowering partnership as resocialization form of juveniles subject to commit a crime? The aim of the research is to identify specific features of empowering partnership as resocialization form of juveniles subject to commit a crime. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.75.1.1588
ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38982
Updated:
2018-12-17 13:17:15
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: