Neformalųjį suaugusiųjų švietimą lemiantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformalųjį suaugusiųjų švietimą lemiantys veiksniai
Alternative Title:
Determinants of non-formal adult education
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 1 (34), p. 72-76
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Besimokanti organizacija; Neformalus švietimas; Suaugusiųjų švietimas; Learning organization; Non-formal adult education; Non-formal education; Professional development.
Keywords:
LT
Besimokanti organizacija; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
EN
Learning organization; Non-formal adult education; Non-formal education; Professional development.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu organizacijose vyksta daug įvairių mokymų: profesinių, kvalifikacijų tobulinimo, kompetencijų tobulinimo ir kt. Šios mokymo formos teikia galimybių gilinti žinias ir įgyti naujų kompetencijų, taip pat įgalina kvalifikuotai ir kompetentingai atlikti darbus ir kartu padidinti organizacijos pelningumą bei konkurencingumą. Organizuojant neformaliame darbuotojų švietimą daug dėmesio skiriamas turimai patirčiai, žinioms bei motyvacijai, nuo kurių priklauso tolesnis mokymosi organizavimas. Esant galimybei nuolat tobulėti, labai svarbu išsiaiškinti, kokio pobūdžio mokymai turi būti organizuojami, ar mokymasis darbo vietoje yra naudingas darbuotojams, kokia organizuojamų mokymų nauda institucijai. Straipsnyje analizuojami suaugusiųjų švietimo sistemos kaitą lemiantys veiksniai, aptariami suaugusiųjų švietimo pokyčiai, kuriems didžiausios įtakos turėjo ekonominė, politinė ir socialinė situacija šalyje, pristatomi mokslininkų atlikti tyrimai, nagrinėjantys suaugusiųjų neformalųjį švietimą. [Iš leidinio]

ENThe paper focuses on the analysis of non-formal adult education in an organization. It discusses the legal and political documents that regulate adult learning. The role of the organizational and individual perspectives in adult education has been theoretically substantiated. In recent decades, the rapid development of innovations within the market forces organizations to react to the changes. Human capital has become vitally important as it transforms and controls other forms of organizational capital (i.e. material, financial, time, etc.). In order to successfully conduct their activities the organizations cannot resist cither the improvement of the work of the employees or learning as such. Therefore, due to the development of knowledge society and active processes of globalization, adult people experience an urgent need to improve their professional qualification, expand the horizons of their knowledge and acquire new specialities to optimally match the changing conditions of life. For all that, could wc consider the persons working in an organization being the progressive workers? Who is more motivated in such learning - an organization, or its employee? On the other hand, is learning always efficient? Such questions encouraged the author to extend the analysis given in the paper. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37559
Updated:
2018-12-17 13:16:14
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: