Mokytojų tyriminės kompetencijos raiška šiandieninėje bendrojo lavinimo mokykloje

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMokytojų tyriminės kompetencijos raiška šiandieninėje bendrojo lavinimo mokykloje
AutoriaiMockus, Kęstutis
KnygojeMoteris ir tradicijos 2010 : mokslinės-praktinės konferencijos, vykusios 2010 m. balandžio 10 d. KU Pedagogikos fakultete, medžiaga . 2010, P. 52-69
Reikšminiai žodžiai
LTKompetencija; Mokytojo tiriamosios veiklos kompetencija; Mokytojo tyriminė kompetencija; Tiriamosios veiklos kompetencijos raiška; Tyriminės kompetencijos raiška
ENCompetence; Competence of teacher as researcher; Expression of teacher research competence; Expression of the competence of the researcher; Kompetencija; Mokytojo tyriminė kompetencija; Teacher research competence; Tyriminės kompetencijos raiška
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje aptariama kompetencijos samprata, išrykinamas Lietuvos ir užsienio mokslininkų požiūrio į kompetenciją skirtumas. Analizuojamos įvairiuose dokumentuose ir literatūros šaltiniuose apibrėžiamos mokytojo kompetencijos, jos lyginamos. Mokytojų pedagoginių kompetencijų kontekste išryškinama tyriminė kompetencija, jos reikšmė pedagoginėje veikloje. Empiriniu tyrimu atskleidžiama mokytojų tyriminės kompetencijos samprata, išryškinamos jos struktūrinės dalys. Analizuojant mokytojų tyriminės kompetencijos raišką bendrojo lavinimo mokyloje pateikiamos pedagogių analizuojamos ugdymo problemos, sunkumai su kuriais susiduria respondentės atlikdamos tyrimus. Išryškinamos tyrimo dalyvių nuostatos atlikti tyrimus bei reikalinga pagalba, kuri įgalintų respondentes kokybiškai atlikti ugdymo problemų tyrimus. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the conception of competence. Different points of view to competence, held by Lithuanian and foreign scientists, are revealed. Teachers’ competences, which are defined in various documents and literary sources, are analysed and compared. Research competence and its significance in educational activities are highlighted in the context of teachers’ teaching competences. The empirical study reveals the conception of teachers’ research competence, its structural parts are highlighted. Educational problems, which are analysed by educators, and the challenges, which are faced by respondents face when conducting research, are presented when analysing the expression of teachers’ research competence in general education schools. The study respondents’ attitudes to conducting research and the assistance required, which enables respondents to conduct research of education problems in a quality manner, are highlighted.

Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4799
Atnaujinta2013-04-28 16:08:27
Metrika Peržiūros: 16