Jaunimo socialumo ugdomieji aspektai skautų organizacijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo socialumo ugdomieji aspektai skautų organizacijoje
Alternative Title:
Aspects of education of youth's socialability in scouting organizations
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Jaunimas / Youth; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama jaunimo socialumo ugdymo problema, jos ypatumai skautų organizacijoje. Išryškinamas socialumas kaip asmenybės bruožas, išreiškiantis socialinį aktyvumą, ir keliamas klausimas – kas skautų organizacijoje gali padėti ugdyti socialiai aktyvius piliečius? Aptariami skautų organizacijos veiklos ugdomieji aspektai, nubrėžiantys jaunimo lyderiavimo, karjeros ugdymo gaires, veiksniai ir formos, skatinantys padėti jaunam žmogui apsispręsti ir pasirinkti tikrąsias gyvenimo vertybes. Straipsnyje parodomi istoriniai skautų organizacijos aspektai, atskleidžiantys skautiją kaip aktyvią pilietinio ugdymo mokyklą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Skautai; Skautai, jaunimas; Skautai, jaunimas, socialumas, socialumo ugdymas, ugdomoji; Socialumas; Socialumo ugdymas; Ugdomoji; Ugdomoji veikla; Veikla; Education; Education of sociability; Scouts; Scouts, youth, sociability, education of sociability, education; Sociability; Youth.

ENThis paper analyzes the problem of youth sociability education, its peculiarities in scout organization, highlights the need for sociability, as a personality trait, social activity expression, also raises the question of what can promote active social citizens in a scouts organization. It discusses the educational aspects of scouts activity, setting guidelines for youth leadership, career development, factors and forms in helping a young person to make a decision in choosing the true values of life. This paper represents the historical aspects of the Scouting organization, highlighting Scouting as an active civic education school. [From the publication]

ISBN:
9789955129851
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55024
Updated:
2022-11-30 10:20:22
Metrics:
Views: 45
Export: