Rizikos grupės jaunuolių socialinių įgūdžių raiškos analizė lyties aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rizikos grupės jaunuolių socialinių įgūdžių raiškos analizė lyties aspektu
Alternative Title:
Analysis of manifestation of social skills of youth from group of risk : gender aspect
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai . 2010, Nr. 1 (26), p. 87-94
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Paauglių ir jaunuolių ugdymas; Rizikos grupės; Rizikos grupės paauglių ir jaunuolių ugdymas; Socialiniai įgūdžiai; Socialinių įgūdžių ugdymas; Ugdymas
EN
Development; Development of social skills; Education of teenagers and youth from group of risk; Education of teenagers and yuoth; Group of risk; Social skills
Summary / Abstract:

LTSocialumas, kaip asmenybės bruožas, apima gebėjimą lengvai bendrauti, būti draugiškam, padėti rūpintis bendra veikla ir visų reikalais, užsiimti naudinga visuomenine veikla. Tai yra dorovinio-socialinio, šeiminio ir mokyklinio auklėjimo rezultatas. Šiandien ugdymo teoretikai ir praktikai pripažįsta, kad socialinių kompetencijų ugdymas yra vienas iš svarbiausių šiuolaikinio ugdymo tikslų. Rizikos grupei priklausantys paaugliai ir jaunuoliai dažnai pasižymi nepakankamai išreikštais socialiniais įgūdžiais. Straipsnyje analizuojami jaunuolių socialinių įgūdžių ypatumai lyties aspektu. Rizikos grupės jaunuolių socialinių įgūdžių raiškos analizė atliekama trijuose Šiaulių profesinio rengimo centro skyriuose Šiaulių universiteto Moters studijų centro atlikto tyrimo "Pažink save ir kitus" (2005) pagrindu. Tyrimui buvo parengtas klausimynas, sudarytas iš 4 dalių: Apie save; Aš ir šeima; Aš ir mano laisvalaikis, problemos, ateities siekiai; Jaunimas ir narkotikai. Gauti rezultatai parodė nepakankamą jaunuolių socialinių įgūdžių išsivystymo lygmenį, o tai sąlygoja tokias socialines problemas: bendravimo kokybės mažėjimą, socialinių ryšių šeimoje silpnėjimą, negebėjimą adekvačiai išspręsti kasdieninio gyvenimo problemų ir pan. Gauti rezultatai bei išvados galėtų būti naudingi ieškant jaunuolių psichikos sveikatos, žalingų įpročių prevencijos problemų sprendimo, ugdant socialiai priimtiną jaunuolių elgesį bei diegiant tokio elgesio modelius praktikoje. [Iš leidinio]

ENSociality as feature of personality consists of abilities to communicate easily, to be friendly, and to help in care about common activities and matters of everybody, to take part in useful for society activities, etc. Sociality is a result of moral-social education in families and at school. Today education theory and practice recognize that development of social competencies is one of the most important aims of modern education. Teenagers and youth from group of the risk very often have insufficiently manifested social skills. In this article the peculiarities of social skills of youth are analyzed in gender aspect. Analysis of manifestation of social skills of youth was carried out in three departments of Šiauliai Vocational Education Centre. The research was conducted on the basis of Šiauliai University Women's Study Centre research "To Know More About Yourself And Others" (2005). The questionnaire was prepared which consisted of 4 parts: data about yourself, me and my family, me and my leisure time, problems, future aims; youth and drugs. The results have showed insufficient level of development of youth social skills. Therefore it is the reason of such social problems as drugs, lower quality of communication, weak social links in families, non-ability to solve daily life problems in adequate way, etc. The results and conclusions could be useful in looking for better ways of solving such problems as youth mental health, bad habits prevention, for shaping socially acceptable youth behaviour and for putting models of such behaviour into practice. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25337
Updated:
2018-12-17 12:42:04
Metrics:
Views: 31    Downloads: 21
Export: