The Peculiarities of project activities in adult education institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Peculiarities of project activities in adult education institutions
Alternative Title:
Projektinės veiklos taikymo suaugusiųjų švietimo įstaigoje ypatumai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bruožai; Projektas; Projektinė veikla; Projektinė veikla: suaugusiųjų švietimo institucijos; Suaugusių švietimo institucija; Taikymas; Adult education institutions; Application; Features; Project; Project activities.
Keywords:
LT
Bruožai; Projektas; Projektinė veikla; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Taikymas.
EN
Application; Features; Project activities; Project.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama mokslinė problema: kokios projektinės veikios taikymo galimybės ir ypatumai suaugusiųjų švietime pasitarnautų įstaigos veiklos kokybei? Tyrimu siekta ištirti ir empiriškai pagrįsti projektinės veiklos ypatumus ir jų taikymo galimybes suaugusiųjų švietimo įstaigoje paslaugų kokybės laidavimui. Taikyti tyrimo metodai: teorinė analizė, dokumentų analizė, apklausa (raštu, klausimynas). Projektų metodas, projektinė veikla – viena iš suaugusiųjų mokymosi ir darbo formų, galinčių įvairiapusiškai spręsti problemas, remiantis savo, kolegų ir kitų specialistų patirtimi, turint prieš akis platesnę perspektyvą, siekiant gilesnio pažinimo, pasirenkant teoriją, metodus ir priemones, atsižvelgiant į konkrečią problemą. Projektinės veiklos taikymas suaugusiųjų švietime itin reikšmingas diegiant inovacijas, kuriant infrastruktūrą, modernizuojant, reformuojant andragogikos modelius ir juos realizuojant. Respondentų nuomone, dalyvavimas projektuose yra įdomi bei naudinga visomis prasmėmis veikla: tarptautinės patirties įgijimas, komandinio darbo įgūdžių bei gebėjimų plėtojimas, metodų, aktyvinančių suaugusiųjų mokymąsi, įsisavinimas, taikymas, infrastruktūros (mokymosi aplinkos) kūrimas ir kt. Būtina aktyvinti projektinę veiklą visose suaugusiųjų mokymosi srityse, kvalifikacijos tobulinime, persikvalifikavime, tęstinėse studijose, kompetentingai suvokiant ir įsisavinant tarptautinės ir Europos Sąjungos projektinės veikios specifiką, metodologiją ir metodiką suaugusiųjų švietimo aspektu.

ENThe article analyses the features of the scope of the project activity in adult education institution. On theoretical basis it analyses project activity aspects, as the most effective adult learning and employment forms, specifications, highlights the type, structure and characteristics. The Institute documents (long-term plans, activity reports) prove that participation in the project contributed to this institution: partner network extended, formal and informal adult education programs developed, accreditation network created, andragog-analyst's and andragog-practitioner's competency program developed and realised, etc. Empirical research has also confirmed that project activity in adult education is significant innovation, infrastructure development, modernization, reform of andragogy, and models in their realization. [text from author]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33581
Updated:
2018-12-17 13:07:33
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: