Vaiko dorinių vaizdinių ir juos lydinčių išgyvenimų ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko dorinių vaizdinių ir juos lydinčių išgyvenimų ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of child’s moral constructs and experiences accompanying them
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 92, p. 103-109
Keywords:
LT
Dorinis ugdymas; Vaikai / Children; Vaikų doriniai vaizdiniai; Vaikų išgyvenimai.
EN
Children’s moral constructs; Emotional experiences; Moral education; Pre-school children.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninėje globalioje visuomenėje vis aktualesnės darosi vertybių, dorovės ir moralės sampratos, todėl jau ikimokykliniame amžiuje daug dėmesio skiriama doriniam asmenybės ugdymui. Dorinis asmenybės ugdymas tampa svarbiausia ugdymo ašimi ir tikslu. Visuminės vaiko dorinės patirties kontekste vaiko doriniai vaizdiniai, sustiprinti emociniais išgyvenimais ir sutvirtinti dorine patirtimi, skatina jų dorinį elgesį ir priartina atotrūkį tarp minties ir poelgio, žodžio ir veiksmo vienovės. Straipsnyje pristatomi ikimokyklinio amžiaus vaikų dorinių vaizdinių ir juos lydinčių išgyvenimų ypatumų tyrimo rezultatai. Analizuojant ir interpretuojant gautus tyrimo duomenis, remiamasi daugelio pedagogų, psichologų atliktų tyrimų rezultatais. Apibendrinant tyrimo duomenis nustatyta, kad vaikų doriniai vaizdiniai dar nesusiformavę, nepastovūs, yra doriškai pagrįsti, nelabai pagrįsti ar nepagrįsti, atsižvelgiant į dorinius vaizdinius lydinčių išgyvenimų siejimo su kitų žmonių ar savo dorinėmis vertybėmis. [Iš leidinio]

ENConcepts of values, moral and morality are gaining relevance in the contemporary global society. Therefore, moral education of a personality has received a particular attention in pre-school education and has become the core and the main goal of education. Child’s moral constructs viewed in the context of his/her holistic moral experience, strengthened by emotional experiences and reinforced by moral experience, stimulate children’s moral behaviour and bridge the gap between the unity of thought and behaviour and word and action. The aim of the study is to investigate peculiarities of four-six year old children’s moral constructs and experiences following them. The data of the interviews with children allowed for identification of children moral constructs of themselves, their family members, peers, pets as well as experiences accompanying these constructs. The sampling of the research included 420 four-six year old children from different pre-school education institutions in Lithuanian towns and districts. The article presents the results of the research in peculiarities of pre-school children’s moral constructs and experiences accompanying them. The analysis and interpretation of the results are based on the researches conducted by a big number educators and psychologists. The research data revealed that moral constructs of children are unformed, unstable, well-founded morally but weakly substantiated or not substantiated depending on the linking of the experiences accompanying these constructs to own moral values or those of others. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20461
Updated:
2018-12-17 12:21:02
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: