Mokinių vertybinių nuostatų ugdymo aspektai integruojant populiariąją muziką : mokslo studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių vertybinių nuostatų ugdymo aspektai integruojant populiariąją muziką: mokslo studija
Alternative Title:
Aspects of developing school learner value attitudes through integration of popular music
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.
Pages:
104 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Vertybinių nuostatų ugdymo integruojant populiariąją muziką teorinis pagrindimas — Filosofinė vertybių puoselėjimo samprata — Psichologinės vertybinio ugdymo prielaidos — Vertybinių nuostatų ugdymo pedagoginiai aspektai — Populiarioji muzika kaip integralus muzikinio ugdymo veiksnys — Muzikinio ugdymo kryptingumas — Populiariosios muzikos samprata — Populiariosios muzikos vaidmuo ugdymo procese — Išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Mokiniai / School students.
Summary / Abstract:

LTMokslo studijoje analizuojama populiariosios muzikos įtaka mokinių vertybinių nuostatų formavimuisi. Vertybinės nuostatos atskleidžia žmogaus santykių su pasauliu įvairovę, kaitos prielaidas, todėl žmonijos kultūros istorija ir sukaupta pedagoginė patirtis yra šių dienų muzikinio ugdymo pamatas, lemiantis praeities ir dabarties muzikinės kultūros vertybių perteikimą. Šiuo aspektu išryškėja populiariosios muzikos savitas sociokultūrinis veiksnys kaip vidinių jėgų raiškos šaltinis, todėl jos įtraukimas į ugdymo procesą gali padėti patenkinti mokinių saviraiškos ir saviugdos poreikius, skatinti jų vertybinį įprasminimą. Muzikologinėje literatūroje pabrėžiamas populiariosios muzikos universalus pobūdis teikti klausytojui malonumą bei tenkinti platų vartotojų ratą. Populiarioji muzika turi ženklios įtakos mokinių dvasinei brandai, todėl ieškotina šios muzikos pozityvių panaudojimo galimybių jau pradinio ugdymo etape. Mokslinės literatūros analizė leidžia teigti, kad įprastomis sąlygomis populiarioji muzika daro nepakankamą poveikį humanistinių vertybinių nuostatų formavimuisi, todėl tikslinga muzikinę veiklą nukreipti emocinės loginės percepcijos kryptimi, ugdymo turinyje įžvelgiant mokinių dvasinių vertybių puoselėjimo galimybes. Mokslo studijoje nagrinėjama teorinė medžiaga atveria galimybę populiariąją muziką iškelti kaip integralų mokinių muzikinio ugdymo veiksnį, atskleidžia jos integravimo galimybes pradinio ugdymo etape. Pateikiamos užduotys suteikia galimybę plėsti teorines žinias ir jas taikyti edukacinėje praktikoje. Leidinys skirtas bakalaurantams, magistrantams, doktorantams, pedagogams.Reikšminiai žodžiai: Mokinys; Vertybinių nuostatų ugdymas; Populiarioji muzika; Pupil; Deveoping value attitudes; Popular music.

EN[...] The object of the research is development of school learners' value attitudes through integration of popular music. Conclusions: 1. In scientific literary sources, value attitudes disclose the variety and alternation preconditions of human relations with the world. Therefore, the history of human culture and the accumulated pedagogical experience arc fundamentals of today's musical education. They predetermine the transition of past and contemporary values of musical culture. In this context, a distinct social-cultural factor of popular music gains praminence as a source of expression of inner powers. For this reason, inclusion of popular music into the educational process may help satisfy school learner self-expression and self-education needs and pramote giving of moral sense to them. 2. Scientific literature highlights universal nature of popular music characterised by giving fun to listeners and satisfaction of a wide circle of consumers. The changing musical culture motivates to imprave contents of musical education as weil as to apply popular music in musical education in order to expand musical and value education. Popular music has considerable influence on schoollearners' spiritual development; therefore, it is advisable to search for a positive potential related to application of such music as early as in the primary education stage [...]. [From the publication]

ISBN:
9789955204220
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20089
Updated:
2020-11-10 22:56:15
Metrics:
Views: 118
Export: