Vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų socialinių įgūdžių struktūra ir raiškos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų socialinių įgūdžių struktūra ir raiškos ypatumai
Alternative Title:
Structure of social skills and particularities of expression of children with moderate mental retardation
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 1 (22), p. 92-102
Keywords:
LT
socialiniai įgūdžiai; socialiniai gebėjimai; vidutiniškai sutrikęs intelektas; moksleiviai; mokytojai; socialinių įgūdžių modelio struktūra; vidutiniškai sutrikęs intelektas..
EN
social skills; social abilities; moderate mental disability; pupils; teachers; the structure of social skills model; moderate mental retardation..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama teorinė socialinių įgūdžių, išraiškos sričių, tai pat struktūrinių komponentų samprata- Remiantis teorine analize ir atlikto tyrimo duomenimis, nagrinėjama vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų socialinių įgūdžių modelio struktūra, taip pat socialinių įgūdžių raiškos skirtumai. Pristatomi šių vaikų socialinių įgūdžių raiškos ¡r struktūros ypatumai, kurie lyginami su teorine pagrindinių socialinių gebėjimų (socialinių įgūdžių komponentų) visuma- Tyrimų dalyvių atrankos kriterijai: vidutiniškai sutrikęs intelektas, vidutinis mokyklinis amžius. Tyrime dalyvavo 509 vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikai (296 berniukai ir 213 mergaičių) nuo 13 iki 17 m., besimokantys lavinamosiose klasėse. Duomenis apie tyrimo dalyvius pateikė 214 specialiųjų pedagogų. Jų apklausa atlikta 25 specialiosiose, 5 pagrindinėse ir 7 vidurinėse (iš viso 37) Lietuvos miestų ir miestelių mokyklose. Nustatyta, kad tokie įgūdžiai, kaip emocinis kontaktas, savęs pažinimas ir savireguliacija, dominuoja vidutiniška' sutrikusio intelekto vaikų socialinių įgūdžių modelio struktūroje. [Iš leidinio]

ENTheoretical conception of social skills, areas of expression, and structural components are discussed in the article. With reference to theoretical analysis and data of the carried out research, the structure of social skills model of children with moderate mental retardation is being studied as well as differences of the expression of social skills. The particularities of structure and expression of social skills of these children that are compared to the theoretical entirety of essential social abilities (components of social skills) are presented. Scope of research. Criteria of the sample of research participants: moderate mental retardation, average school age- 509 children with moderate mental retardation (296 boys, 213 girls), aged 13-17, attending developmental classes, took part in the research. 214 special educators presented the data about research participants. Their survey was conducted in 25 special, 5 mainstream and 7 secondary schools (total of 37) of Lithuania's cities and towns. It was found that skills such as emotional contact, self-knowledge, and self-regulation dominate the structure of social skills model of children with moderate mental retardation. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20913
Updated:
2018-12-17 12:27:12
Metrics:
Views: 21    Downloads: 14
Export: