Kai kurie studentų požiūrio į užsienio kalbų mokytojo profesijos kompetencijas aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie studentų požiūrio į užsienio kalbų mokytojo profesijos kompetencijas aspektai
Alternative Title:
Some aspects of students’ viewpoints on foreign language teacher’s professional competencies
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2011, Nr. 18, p. 128-134
Keywords:
LT
Bendrakultūrinė, profesinė kalbinė, profesinė pedagoginė ir bendroji kompetencijos; Bendrakultūrinė, profesinė kalbinė, profesinė pedagoginė ir bendroji mokytojo profesijos kompetencijos; Būsimieji užsienio kalbų mokytojai; Dorinė nuostata; Dorovinės vertybės; Užsienio kalbų mokytojai.
EN
Foreign language teachers; Future foreign language teachers; Intercultural, professional linguistic, professional pedagogical and general competencies; Moral attitude; Moral values; Teacher's professional linguistic, professional pedagogical, intercultural and general competencies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama būsimųjų užsienio kalbų mokytojų dorinių nuostatų ugdymo tobulinimo universitete problema. Dėmesys telkiamas į dorinės nuostatos plėtotei reikšmingą veiksnį – užsienio kalbų studentų požiūrį į mokytojo profesijos kompetencijas. Remiantis diagnostinio tyrimo duomenimis siekiama išsiaiškinti, koks tiriamųjų požiūris į pasirinktą profesiją, kaip tiriamieji vertina užsienio kalbų mokytojo profesijos kompetencijas: bendrakultūrinę, profesinę kalbinę, profesinę pedagoginę ir bendrąją bei nustatyti respondentų požiūrio į mokytojo profesijos kompetencijas ir dorovinių vertybių, išreiškiančių dorinės nuostatos kognityviojo–prasminio komponento turinį, sąsajas. Tyrimas atskleidė, kad svarbiausia užsienio kalbų mokytojo profesijos kompetencija – profesinė kalbinė, antra pagal svarbumą – profesinė pedagoginė, trečia – bendrakultūrinė, ketvirta – bendroji. Koreliacinė tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad dorinei nuostatai įtakos gali turėti požiūris į visas mokytojo kompetencijas. Stipriausi ryšiai nustatyti tarp užsienio kalbų mokytojų požiūrio į profesinę pedagoginę ir į bendrąją mokytojo profesijos kompetencijas ir atskirų dorinės nuostatos komponentų, tačiau reikšmingiausiai iš jų – į bendrąją. Tokie koreliacinės tyrimo duomenų analizės rezultatai rodo, kad būsimųjų užsienio kalbų mokytojų požiūris į bendrąją kompetenciją dorinės nuostatos ugdymo atžvilgiu yra pats reikšmingiausias, t. y. galintis labiausiai veikti jos sklaidą. [Iš leidinio]

ENThe article deals with future foreign language teachers' viewpoints on teacher's professional competencies as one of the influential factors on the development of their moral attitudes. The objective was set to determine the respondents' viewpoints on their professional linguistic, professional pedagogical, intercultural and general competencies and to determine the possible correlations between the respondents' viewpoints on teacher's competencies and moral values, comprising the content of the cognitive-meaningful component of moral attitude. The research revealed that the majority of the respondents think that foreign language teachers should firstly acquire professional linguistic competence, secondly - professional pedagogic, thirdly - intercultural competence and fourthly - the teacher's general competence. The research revealed the strongest correlations between the respondents' views on professional pedagogic and general competencies and the components of moral attitude, the most significant being with the general competence. The respondents' viewpoints on teacher's competencies can have the greatest impact on the cognitive-meaningful component of moral attitude.Numerous correlations between the respondents' viewpoints on general and professional pedagogic competencies of teacher's profession and the acknowledgment and meaningfulness of the significance of moral values were established. The conclusion was made that the respondents' viewpoints on general competence are likely to be most influential on the development of future foreign language teachers' moral attitudes. Therefore, foreign language teaching process should be more focused on fostering general competence, thus providing more favorable possibilities for the development of future teachers' moral attitudes. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28873
Updated:
2021-01-12 21:48:46
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: