Profesijos patarėjo veiklos profesinio orientavimo sistemoje prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesijos patarėjo veiklos profesinio orientavimo sistemoje prielaidos
Alternative Title:
Assumptions of the work of a vocational adviser within the vocational guidance system
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 157-168
Keywords:
LT
Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos profesijos patarėjo veiklos profesinio orientavimo sistemoje teorinės prielaidos. Profesinis orientavimas (angl. vocational guidance) apibrėžiamas kaip veikla, suteikianti galimybę bet kokio amžiaus individams, bet kokiu jų amžiaus tarpsniu (per visą gyvenimą) nustatyti jų gebėjimus, kompetencijas ir interesus, siekiant priimti prasmingus sprendimus dėl lavinimosi, mokymosi bei profesijos ir pasirinkti savo individualų kelią mokymosi, darbo ir kitoje aplinkoje, kurioje šių gebėjimų bei kompetencijų yra išmokstama arba jie pritaikomi įvairiose gyvenimo srityse. Straipsnyje profesijos patarėjo veiklos prielaidos analizuojamos teisiniu normatyviniu, paslaugų teikėjų ir paslaugų gavėjų aspektais. Profesijos patarėjo veiklos profesinio orientavimo sistemoje prielaidos straipsnyje analizuojamos šiais lygmenimis: societariniu, akcentuojant teisines normatyvines prielaidas, socialiniu edukaciniu, atskleidžiant profesinio orientavimo kaip sistemos funkcionavimą; instituciniu, kuris siejamas su profesinio orientavimo paslaugas teikiančiomis institucijomis ir jų veikla; interpersonaliniu – profesijos patarėjo veiklos prielaidos analizuotinos profesinio orientavimo paslaugų teikėjų aspektu ir intrapersonaliniu lygmeniu, akcentuojant profesinio orientavimo paslaugų gavėjo motyvaciją ir aktyvų jo dalyvavimą profesinio orientavimo sistemoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesijos patarėjas; Profesijos patarėjas, profesinis orientavimas, profesinio orientavimo sistema; Profesinio orientavimo sistema; Profesinis orientavimas; Vocational adviser; Vocational adviser, vocational guidance, vocational guidance system; Vocational guidance; Vocational guidance system.

ENPreparation for vocational work is an especially important process of personal development, requiring relevant skills, capacities and conditions for self-cognition, accumulation of information on the current labour market and identification of his/her relations with the market. High-quality vocational guidance services are important both for the education system, labour market, and for the interaction between the two systems. These services are a constituent part of the active labour market policy and one of the main elements of training and employment policy at the national, regional and local level. Vocational guidance within the European Union context is considered as one of the main factors promoting life-long learning, employment, adaptation of labour force to market conditions, entrepreneurship and equal opportunities. The object of this research: assumptions of the work of a vocational adviser. The goal of the research is to analyze theoretical assumptions of the work of a vocational adviser within the Lithuanian vocational guidance system. According to the research object, the following problem questions are formulated: what functional components of vocational guidance as a system are identified? What are the legal normative assumptions of vocational adviser's activity within the vocational guidance system? What assumptions of vocational adviser's activity are identified in the context of vocational guidance services providers and recipients? The analysis of assumptions of the work of a vocational adviser within the vocational guidance system is made according to principles of investigation of educational reality and theory of education levels. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30908
Updated:
2018-12-17 13:01:48
Metrics:
Views: 31    Downloads: 7
Export: