Tarpdalykinė ir vidinė dalykinė mokymo integracija ir individualizacija – svarbiausios kompetencijų ugdymo sąlygos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpdalykinė ir vidinė dalykinė mokymo integracija ir individualizacija – svarbiausios kompetencijų ugdymo sąlygos
Alternative Title:
Interdisciplinary & internal disciplinary integration and individualization of teaching – the most important conditions for development of competences
In the Book:
Ugdymo veiksniai mokymo(si) kontekste globalizacijos sąlygomis / atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014. P. 57-76
Keywords:
LT
Bendrosios ir dalykinės kompetencijos; Kariūnai; Logika; Mokymo individualivimas; Mokymo individualizacija, Kompetencijos; Psichologija; Tarpdalykinė ir vidinė dalykinė integracija; Tarpdalykinė ir vidinė dalykinė integracija, mokymo individualizacija, bendrosios ir dalykinės kompetencijos, kariūnai, logika, psichologija.
EN
Cadets; Competences; General and subject-specific competencies; Individualization; Interdisciplinary & internal disciplinary integration, individualization of teaching, cadets, competences, logic, psychology; Interdisciplinary and internal substantive integration; Interdisciplinary and internaldisciplinary integration; Logic; Psychology; Teaching individualization; Warriors.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorius, remdamasis savo 56 metų pedagoginio darbo patirtimi, pasakoja, kaip jo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje dėstomuose logikos ir psichologijos įvado kursuose realizuojama tarpdalykinė ir vidinė dalykinė integracija, individualizuojamas mokymas ir kaip tai prisideda prie kariūnų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo. Analizuojama, kaip per pirmąsias dvejas logikos kurso pratybas logikos žinios integruojamos su moksleivių, studentų, kariūnų ir bendražmogiškąja buitimi ir net su keliolika įvairių kitų disciplinų. Trumpai aptariami ir svarbiausieji kitų logikos kurso pratybų tarpdalykinės ir vidinės dalykinės integracijos pavyzdžiai. Parodoma, kaip psichologijos įvado egzamino 19 praktinių užduočių, autoriaus parengtų I kurso kariūnams, integracijos atžvilgiu suskirstomos į 6 rūšis. Aptariama, kaip individualizuojamas mokymas (per savarankiškas užduotis kariūnams ir jų analizę). Parodomi kariūnų aukšti mokymosi pažangumo rodikliai, jų žinių demonstravimas itin sudėtingose situacijose, prisimenami autoriaus, kaip pedagogo, pasiekimai. [Iš leidinio]

ENIn the Paper, the author describes – on the base of his 56-year experience in pedagogical activities – an implementation of interdisciplinary & internal disciplinary integration and individualization of teaching applied in course units “Logic” and “Introduction to Psychology” taught at Lithuanian Gen. Jonas Žemaitis Military Academy and their contribution to development of competences of cadets. The cases under the analysis: 1.The knowledge of two first subjects of the course unit of “Logic” is integrated on practical training with the everyday life of pupils, students, cadets and general public and even with more than ten other course units (they are listed according to the order of reduction of the number of tasks), namely, mathematics, physics, geography, biology, law, management, literature, political sciences, science studies, linguistics, history, soldiership, art criticism, chemistry, transport, psychology, sports, and, of course, logic. Abundant practical examples are provided. Examples of interdisciplinary & internal disciplinary integration of the other most important subjects of course units “Logic” are briefly discussed upon as well (upon special emphasizing an application of the principal laws of logic in real life). 2. 19 practical tasks of the exam in course unit “Introduction to Psychology” developed by the author for first-year cadets are divided in respect of integration into 6 types: in 5 of them, external integration (with other disciplines) is implemented and in 1 – internal integration (with psychology itself ) is implemented. Implementation of individualization of teaching (through individual tasks for cadets and their analysis) is discussed upon. High achievements of cadets in studies are shown, their knowledge in particularly complicated situations singled out as the merits of the pedagogues is demonstrated. [From the publication]

ISBN:
9786098074338
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57805
Updated:
2020-12-02 19:59:53
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: