Pedagogical conditions of the motivation of adolescents' activity in the process of musical training

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Pedagogical conditions of the motivation of adolescents' activity in the process of musical training
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. Priedas. 2010, Nr. 1 (26), p. 151-154
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Kūrybiškumas / Creativity; Muzika / Music; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojama pedagoginė muzikinė veikla, dirbant su paaugliais, ir jos plėtros sąlygos. Gvildenama pedagoginė problema apie muzikinį ugdymą, kaip organizuoti ugdymo procesą, kad paauglius sudominti rimtos ar klasikinės muzikos klausymu. Kaip padėti jiems atrasti neblėstantį muzikos grožį, kuris buvo sukurtas prieš kelis šimtmečius ir kaip paskatinti juos domėtis šia muzika? Atrodo, kad objektyvios aplinkybės nėra palankios šio tikslo siekimui, muzikos pasaulis yra nukreiptas į komercinę radijo ir televizijos populiariąją muziką. Ryški reklama paprastai suvilioja jaunus žmones, todėl jie nesistengia mokytis ir suprasti rimtos muzikos. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti paauglių veiklą po mokyklos, analizuoti klausymą ir dainavimą kaip pagrindinę veiklą muzikos pamokose, įvertinti paauglių muzikinį ugdymą. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės, pedagoginės ir mokomosios literatūros analizė, apklausa. Tyrimas atliktas 2008-2009 m. Kaune Aleksandro Puškino vidurinėje mokykloje ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje. Asmenybės aktyvumas tampa akivaizdus paauglystėje. Pati veikla tampa greitai nuobodi. Dažnai paauglys nenori mokytis. Popamokinės veiklos interesai dažnai yra stipresni už mokyklos interesus. Tai daro neigiamą įtaką sistemingam mokymuisi. Svarbu padėti moksleiviui padėti plėtoti prasmingą veiklos motyvaciją. Dainavimas kaip muzikos mokymo forma yra ypač aktualus jaunesniam ir vidutiniam mokykliniam amžiui. Muzikos kūrinių klausymas – tai neatskiriama muzikinio ugdymo dalis, kartu tai pažinimas.Reikšminiai žodžiai: Asmens branda; Asmens terminas; Asmenybės branda; Kūrybingumas; Kūrybiškumas; Muzikinis skonis; Muzikinė veikla; Muzikinė veikla: kūrybiškumas; Ugdymo procesas; Creativity; Creativity, person's maturity; Educational process; Musical activity; Musical taste; Person's maturity.

ENThe work analyzes the pedagogical conditions of the adolescents' activity in musical activity and its development. The usual pedagogical problem when the subject of music is being taught is how to organize the listening to the serious or classical music. How to make the schoolchildren interested in the works of the aforementioned music? How to help them discovering and feeling the unfading beauty of the music that was created several centuries ago, and how to motivate them to take interest in this phenomenon? It seems that the objective circumstances are not favorable for this: the musical industry is directed towards the commercial popular music; radio and television also follows these tendencies. The blatant advertisements usually lure young people away from the attempts to learn and understand the serious music, and to like it. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25380
Updated:
2018-12-17 12:42:09
Metrics:
Views: 41    Downloads: 4
Export: