Mentorių rengimo programos veiksmingumo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mentorių rengimo programos veiksmingumo vertinimas
Alternative Title:
Effektivitätsbewertung des Lernprogrammes"Mentoren Ausbildung"
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2007, Nr. 14, p. 102-120
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mentorius; Mentoriavimas; Suaugusiųjų mokymas; Veiksmingumas.
Keywords:
LT
Mentoriavimas; Mentorius; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Veiksmingumas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos mentoriaus ir mentoriavimo sampratos, taikomos aptariant Lietuvos profesijos mokytojų rengimą, veiklos veiksmingumo samprata, mokymo(si) veiksmingumo vertinimo kriterijai ir profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo programos "Mentorių rengimas" veiksmingumo tyrimo rezultatai. Analizuojami kiekybinio tyrimo duomenys, gauti apibendrinus programos dalyvių požiūrį į programos veiksmingumą. Tyrimas atliktas 2007 m. kovo-birželio mėn., ESF projekto "Profesijos pedagogų rengimo tinklo išplėtimas j Lietuvos regionus" įgyvendinimo metu, vykdant profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skirtą studijų programą "Mentorių rengimas". Savo nuomonę apie programos realizavimo kokybę išsakė visi 26 programos dalyviai. Respondentų apklausa vyko reguliariai, užbaigus vienam moduliui skirtą studijų kursą. Straipsnyje įvardijami programos privalumai ir trūkumai bei tobulintinos sritys. Tyrimas parodė, kad programa "Mentorių rengimas", studentų nuomone, yra veiksminga, pasiekti rezultatai atitinka programos tikslus. Taip pat buvo paminėtos ir silpnosios programos vietos, susijusios su atskirais moduliais ir jų dėstymu. Tyrimo metu paaiškėjo, kad reikėtų atlikti kokybinį probleminių modulių turinio tyrimą ir koreguoti sritis, turinčias įtakos programos veiksmingumui.

ENThe article discusses the concepts “mentor” and “mentorship” used when discussing the preparation of vocational teachers in Lithuania, the concept of efficient activities, teaching/learning efficiency evaluation criteria, and the results of efficiency research of the programme “Preparing mentors”. The researchers analysed data of quantitative research obtained after summarising attitudes of programme participants towards the efficiency of the programme. The research was performed in March-June of 2007 during the implementation of ESF project’s “Developing the network of the preparation of vocational teachers to Lithuanian regions” vocational teachers training programme “Preparing mentors”. All 26 programme participants expressed their opinion towards the quality of the programme. The surveys of the responders were performed regularly, after finishing each one module study course. The article identifies advantages, disadvantages, and areas of improvement of the programme. The research indicated that, in the opinion of students, the programme “Developing mentors” is efficient; the results obtained meet the objectives of the programme. In addition, the article identified weaknesses of the programme related to individual modules and their teaching. The article noted the need for qualitative research of the content of problem modules and the improvement of areas that make impact on the efficiency of the programme.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18625
Updated:
2018-12-17 12:06:13
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: