Paauglių rizikingos lytinės elgsenos pedagoginės prevencijos vertinimo parametrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių rizikingos lytinės elgsenos pedagoginės prevencijos vertinimo parametrai
Alternative Title:
Evaluations parameter of pedagogical prevention of risky adolescent sexual behaviour
In the Journal:
Soter. 2008, 28 (56), p. 91-111
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rizikinga lytinė elgsena; Ankstyvieji lytiniai santykiai; Pedagoginė prevencija; žmogaus prigimties vienovė; žmogus neįkainojama vertė; Lyčių lygiavertiškumas; Ugdytino orumas; Risky sexual bihaviour; Early sexual intercourses; Pedagogical prevention; Unity of human nature; Incomparable human value; Equivalence of persons of different sexes; Dignity of the educated.
Keywords:
LT
Ankstyvieji lytiniai santykiai; Lytinis ugdymas / Sex education; Paveldas / Heritage; Pedagogika / Pedagogy; Rizikingas elgesys / Risky behavior; Socialinės teisės / Social rights; Ugdymas / Education; žmogaus prigimties vienovė; žmogus neįkainojama vertė.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninę situaciją švietimo sistemoje lytiškumo ir jaunimo rengimo šeimai srityje galima vadinti prieštaringa tarp deklaruojamų švietimo sistemos ugdymo tikslų ir taikomų pedagogiškai nepagrįstų rizikingos lytinės elgsenos prevencijos metodų bei priemonių. Iš tiesų taip yra sutapatinamos dvi skirtingos veiklos rūšys, turinčios skirtingus tikslus: 1) pedagoginė prevencija - lytinis ugdymas ir lytiškumo ugdymas, kuris yra nukreiptas į ankstyvuosius lytinius santykius sąlygojančius rizikos ir prevencinius veiksnius, t. y. prevencinės priemonės yra nukreiptos į priežastis; 2) lytinis švietimas (antrinė prevencija), nukreiptas į ankstyvųjų lytinių santykių tiesioginius padarinius (LPL, ŽIV/AIDS, paauglių nėštumus), juo siekiama panaikinti ar sumažinti galimas ankstyvųjų lytinių santykių pasekmes. Straipsnyje nurodomi keturi lytinio ugdymo ir lytiškumo ugdymo principų formulavimo išeities taškai: nacionalinė švietimo misija ugdyti brandžią asmenybę; konstitucinė šeimos, kaip valstybės saugumo ir visuomenės gerovės garanto, samprata; tautos paveldas - doros kultūra; brandžios asmenybės ugdymosi pagrindinė sąlyga - skaistumas. Remiantis išgrynintais lytinio ir lytiškumo ugdymo principais, pagrindžiami paauglių rizikingos lytinės elgsenos pedagoginės prevencijos vertinimo parametrai: dimensijos, požymiai, rodikliai, kurie gali būti pritaikomi tiek pedagoginės prevencijos vertinimui, tiek nustatant rizikingos lytinės elgsenos pedagoginės prevencijos grynumą ugdymo turinyje, metoduose bei priemonėse, išryškinant lytinio švietimo elementus, tiek mokytojų lytinio ugdymo ir lytiškumo ugdymo kompetencijų vertinimui.

ENNowadays the situation with preparation of the youth for family life and moral sexual education in the system of national education contradicts educational goals of pedagogical system and its methods and the means it uses. There is a superposition of two different types of preventions of adolescents' hazardous sexual behaviour: 1) pedagogical prevention as coordination of chastity and moral sexual educational processes to help adolescents to develop responsible sexual behaviour and the ability to maintain harmonious relationships with persons of different sexes; and 2) sexual education as preventions of consequences of early sexual relations aimed at avoidance of sexually transmitted diseases, HIV/AIDS and teenage pregnancies. The article focuses on conceptual principles of chastity and moral sexual education. Methods of evaluation of the pedagogical prevention and their parameters are formulated: dimensions, criteria and indicators. Principles of chastity and moral sexual education could be used to identify the nature of completely different processes - chastity and sexual education on the one hand and sex education on the other hand. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16564
Updated:
2018-12-17 12:15:31
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: