Profesinio orientavimo paslaugos profesinio mokymo įstaigoje : mokinių požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Profesinio orientavimo paslaugos profesinio mokymo įstaigoje: mokinių požiūris
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2009, Nr. 9 (20), p. 35-47, 118-131
Keywords:
LT
Mokymas; Profesinio mokymo įstaiga; Profesinio orientavimo paslaugos; Profesinis; Profesinis mokymas; Profesinis orientavimas.
EN
Vocational guidance; Vocational guidance services; Vocational training; Vocational training institution.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis kiekybinio tyrimo rezultatais ir mokslinės literatūros bei dokumentų analize, atskleidžiamas mokinių požiūris į profesinio orientavimo paslaugas profesinio mokymo įstaigoje. Nagrinėjama profesinio orientavimo samprata, profesinio orientavimo paslaugos, jų teikimo ypatumai profesinio mokymo įstaigose. Analizuojama profesinio orientavimo paslaugų prieinamumo mokiniui profesinio mokymo įstaigoje galimybė. Pateikta profesinėse mokymo įstaigose III–IV pakopose besimokančių mokinių apklausos rezultatų analizė. Akcentuojamas kvalifikuoto specialisto pagalbos profesinio orientavimo klausimais poreikis. Pažymima, kad profesinių mokyklų mokiniams trūksta informacijos apie profesinio orientavimo paslaugų teikėjus už mokymosi institucijos ribų. [Iš leidinio]

ENThe article reveals learners' attitude to vocational guidance services in a vocational training institution based on the results of a quantitative survey and analysis of scientific literature and documents. It analyses the concept of vocational guidance, vocational guidance services and peculiarities of their provision in vocational training institutions including the analysis of learners' access to vocational guidance services in a vocational training institution. The article provides the analysis of results of the survey of learners (Stages 3 and 4) studying in vocational training institutions. The need for the assistance of a qualified specialist on vocational guidance is highlighted. Moreover, learners of vocational schools emphasise the lack information on providers of vocational guidance services outside a learning institution. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23884
Updated:
2020-07-28 20:26:19
Metrics:
Views: 86    Downloads: 3
Export: