Mokslininkų, tyrėjų organizacijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo modelis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslininkų, tyrėjų organizacijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo modelis
Publication Data:
Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2010.
Pages:
178 p
Notes:
Kiti autoriai: Rigita Tijūnaitienė, Jurgita Bersėnaitė, Aina Būdvytytė-Gudienė, Vaida Steponavičiūtė, Vaidas Dargis. Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Mokslininkų ir tyrėjų organizacijų bendradarbiavimo su regiono verslo sektoriumi formavimosi galimybės — Abipusio bendradarbiavimo pagrindo sukūrimo gairės — Būtinų efektyvaus bendradarbiavimo sąlygų išskyrimas — Atskirų bendradarbiavimo paskatų partnerystei atsirasti bei plėtoti aprašas — Galimų bendradarbiavimo lygmenų, vaidmenų ir tikslų detalizavimas — Galimų bendradarbiavimo lygmenų aprašas — Galimų abipusių vaidmenų aprašymas, numatant galimas atsakomybės pasidalijimo formas — Bendradarbiavimo lūkesčių ir tikslų suderinamumo metodika — Galimų bendradarbiavimo formų, jas sudarančių veiklų aprašas — Bendradarbiavimo eigos stebėsenos bei bendradarbiavimo efektyvumo vertinimo metodikos pateikimas — Bendradarbiavimo stebėsenos sistema ir rezultatų išskyrimas — Bendradarbiavimo rezultatų vertinimas — Bendradarbiavimo efektyvumo vertinimo metodika — Mokslininkų, tyrėjų organizacijų ir verslo sektoriaus jungčių problemų identifikavimas — Gerosios patirties pasidalijimo vizitų praktinių atvejų analizė — Ekspertų interviu metodo taikymo pagrindimas ir procedūra — Kokybinio tyrimo rezultatai — Koncepcinis mokslininkų ir tyrėjų organizacijų bendradarbiavimo su regiono verslo sektoriumi modelis: tikslingumas ir panaudojimo galimybės — Išvados — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas; Bendradarbiavimo formos; Bendradarbiavimo modelis; Gerosios patirties pasidalinimas; Konceptualus modelis; Mokslas; Mokslininkų verslumas; Mokslo ir verslo organizacijų bendradarbiavimas; Tyrėjai ir mokslininkai; Verslo sektorius; Verslo įmonės.
EN
Business enterprises; Business sector, science; Collaboration of science and business organizations; Conceptual model; Cooperation; Entrepreneurship of researchers; Model of collaboration; Researches and scientists; Shapes of partnership; Sharing of know-how.
Summary / Abstract:

LTŠios studijos tikslas - parengti mokslininkų, tyrėjų organizacijų bendradarbiavimo koncepcinį modelį teorinės studijos ir tarptautinės gerosios praktinės patirties analizės pagrindu. Modelis buvo formuojamas keliais etapais. Pirmajame etape atlikta išsami teorinė studija ir dalinė gerosios patirties pasidalijimo vizitų praktinių atvejų analizė. Tai buvo pagrindas formuojamo modelio dimensijoms (struktūrinėms dalims) identifikuoti ir apibrėžti (bendradarbiavimo gairės, sąlygos, paskatos; lygmenys, vaidmenys; tikslai ir lūkesčiai; formos; stebėsena, rezultatai ir jų vertinimas; problemos). Vėliau buvo koreguojami teorinio tyrimo rezultatai, tobulinama bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo koncepto operacionalizacija, kuri detalizuota studijoje. Antrajame etape atlikta gerosios patirties pasidalijimo vizitų praktinių atvejų analizė, kuri buvo reikalinga modelio preliminariam variantui parengti kaip tarptautinės gerosios bendradarbiavimo patirties pritaikomumo ir perkeliamumo galimybių supratimas; identifikuoti esminiai bendradarbiavimo modelio elementai, kuriuos su darė teorinė analizė, tarptautinė praktinių atvejų analizė. Trečiajame etape suformuotas galutinis koncepcinis modelis, galutinai identifikuojamos ne tik struktūrinės dalys, bet ir jų turinys, pagrindžiamas tikslingumas bei panaudojimo galimybės. Apraše pateiktos bendradarbiavimo koncepcijos analizės rezultatai ir vizitų pagrindu atlikta tarptautinės patirties praktinių atvejų analizė turės metodologinę ir praktinę naudą mokslininkams, tyrėjams ir verslo sektoriaus atstovams.

ENThe aim of this study is to draft a conceptual model of the cooperation between scientists and research organisations on the basis of a theoretical study and good international practice analysis. The model was formed in several stages. The first stage was concerned with a thorough theoretical study and a partial analysis of practical cases of good practice exchange. It was a basis for identification and definitions of the model dimensions (structural parts), i.e. guidelines for cooperation, conditions, encouragements, levels, roles, aims and expectations, forms, monitoring, results and evaluation thereof, problems. The results of the research were later edited, and the operationalization of the concept of cooperation between science and business was improved. The second stage involved an analysis of practical cases of good practice exchange visits, which was necessary for preparation of a preliminary variant of the model as a perception of opportunities in the field of application and transfer of good international practice. This stage also involved the identification of key elements of the cooperation model which constituted a theoretical analysis and the international analysis of practical cases. The third stage was concerned with the formation of a conceptual model and final identification of its structural parts and the contents thereof, as well as the expedience and possibilities for use were justified. The description presents the results of the cooperation concept analysis and the analysis of practical cases of good international practice performed on the basis of visits. These results will bring a methodological and practical use for scientists, researchers and representatives of the business sector.

ISBN:
9789955863397
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28517
Updated:
2021-01-25 21:25:05
Metrics:
Views: 10
Export: