Kalbos gebėjimų svarba rengiantis komunikacinei veiklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos gebėjimų svarba rengiantis komunikacinei veiklai
Alternative Title:
Importance of language skills preparation for communication activities
In the Journal:
Keywords:
LT
Kalbinė; Kalbinė savimonė; Kalbos gebėjimų ugdymas; Kompetencija; Komunikacija; Savimonė.
EN
Communication; Competence; Language skills; Linguistic self-consciousness.
Summary / Abstract:

LTĮ kolegiją stojama norint pasirengti socialinei-profesinei veiklai ir įgyti specialybę, realizuoti save visuomenėje. Šiandieninis gyvenimas iš kiekvieno mūsų reikalauja vis didesnio komunikacinio mobilumo, įvairių socialinių kompetencijų. Geras kalbos mokėjimas – kiekvieno būsimo specialisto rūpestis, nes kalba, šalia jos didžiosios vertės, yra ir darbo įrankis. Darbe apžvelgiama praktinių kalbos gebėjimų svarba rengiantis komunikacinei veiklai, aptariamos studentų kalbinės kompetencijos, viešoji rašytinė ir sakytinė kalba, analizuojamos turimos kalbos žinios, jų teorinis lygis ir praktinė raiška studijų metu. Komunikacijai svarbi įgytų gebėjimų visuma (darbe ir aptariamos jos dalys): verbalinės ir neverbalinės kalbos išmanymas, gebėjimas bendradarbiauti, informuoti, reklamuoti, sudominti, įtikinti, spręsti konfliktus ir pan. Bet kurios dalies spragos menkina visos komunikacinės veiklos kokybę. Kalbos gebėjimai keičiasi stiprėjant mokymosi motyvacijai, kurią savo ruožtu veikia aktyvus studijų laikotarpis, įdomi praktinė studentų veikla, saviraiškos galimybė. Studijuojant kolegijoje įgyjamos socialinės kompetencijos, kurios skatina studentus tobulinti prigimtines galias, reflektuoti savo veiklą, užsiimti saviugda, realizuoti savąjį AŠ. [Iš leidinio]

ENThe research provides an overview of the practical importance of language skills in preparation for communication activities, discusses the students' language competence, a public written and spoken language, analyzes of their language skills, their level of theoretical and practical expression studies. The importance of communication skills acquired in a whole: verbal and non-verbal language knowledge, ability to communicate, inform, promote, persuade, resolve conflicts, and so on. Language skills are changing the strengthening of learning motivation, which in turn affects the active study period, students interested in practical activities, the possibility of self-expression. While studying in college acquired social competence, which encourages students to develop natural abilities, and to reflect on their activities, engage in self-development, realization of selfhood. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50505
Updated:
2019-03-09 21:35:45
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: