Learners' reflections from the viewpoint of competence development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Learners' reflections from the viewpoint of competence development
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2010, Nr. 2 (51), p. 85-97
Keywords:
LT
Competencija; Kompetencijos / Competencies; Projekto metodas; Reflekcija; Refleksija.
EN
Competence; Project method; Reflection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama projekto veiklos įtaka mokinių kompetencijos tobulinimui. Tyrimo tikslas – atlikti teorinę analizę ir empiriškai pagrįsti mokinių apmąstymus, vertinant projekto metodo rezultatus tobulinant savo kompetencijas. Nustatyta, kad projektų metodu mokinio kompetencijos plėtojamos ir tobulinamos – tiek įgyjamos naujos žinios, tiek ugdomi asmeniniai, socialiniai ir kiti įgūdžiai. Refleksija gali padėti išryškinti besimokančiojo kompetencijos tobulinimo ir veiklos efektyvinimo prielaidas, taip išvengiant nepageidaujamų pasekmių. Todėl būtina sukurti tinkamas ugdymo proceso sąlygas, nuolat apmąstant besimokančiojo patirtį. Tada besimokantieji galės tobulinti savo įgūdžius ir tobulėti kaip sąmoninga asmenybė. Žmogaus suvokimo plėtra, didinant savo protinės veiklos galimybes ir rezultatus ir atskleidžiant savo unikalias psichikos ir mąstymo savybes, siūlo jų tobulinimo galimybes, yra susijusi su nuolatiniu apmąstymu. Refleksija gali pakeisti veiklos struktūrą arba padaryti ją veiksmingesne. Be abejo, tai individualių pokyčių tendencija kompetencijos tobulinimo link. Esamas ryšys tarp skirtingų sričių ekologinių modelių įrodė, kad naujai išugdyti asmeniniai gebėjimai projektinėje veikloje turi teigiamą poveikį mokinio kokybiniams tarpasmeniniams santykiams, įsitraukimui į bendruomenės aktyvų gyvenimą, gilesniam gyvenimo prasmės suvokimui, vertybių formavimui ir t. t.

ENIn theoretical and empiric aspects the article discusses the significance of project method, while developing and improving learners' competence. Tom Yeoman's ecological model for systematic approach of learners to evaluation of consequences, to its efficiency and significance, when employing the project method, was applied in the research. The model is based on learners' own reflection on the impact of project activity for alternation of competences in intra-personal, interpersonal, extra-personal and trans-personal spheres. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26888
Updated:
2018-12-17 12:44:55
Metrics:
Views: 11
Export: