Auditas mokykloje : tarp proceso ir strategijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Auditas mokykloje: tarp proceso ir strategijos
Alternative Title:
Audit at school: between process and strategy
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2008, t. 21, p. 89-100
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pirmą kartą Lietuvoje analizuojamas vidaus audito ugdymo institucijose vyksmas remiantis išorės audito perspektyva, daromos teorinio ir taikomojo pobūdžio išvados bei apibendrinimai. Siekiant atsakyti į klausimus, kaip iš tikro atliekamas auditas mokyklose, kuo naudingos vidaus audito procedūros tobulinant mokyklos veiklą ir planuojant strategiją, buvo atliktas tyrimas, kuriame remiantis retrospekcinės veiklos analizės metodu siekta atskleisti mokyklose atliekamus vidaus audito procesus bei jų daromą įtaką vėlesniam planavimui. Skatinant pedagogines diskusijas, tyrime orientuotasi į trūkumų ryškinimą, atmetant pozityviosios patirties apraiškas. Nustatyta, kad vidaus auditui bendrojo lavinimo mokyklose neigiamą poveikį daro: direktyvus ir visa kontroliuojantis vadovavimas, grindžiamas vertikaliais tarpusavio santykiais; strateginio mąstymo nepakankamumas; kokybinių procesų ugdymo institucijose formalizavimas. Vidaus audito metodikoje numatytas sėkmės kriterijus - mokyklos tobulėjimas ir ugdymo kokybės sėkmės laidavimas - realizuojamas iš dalies. Kokybinės raidos procesas, skatinantis išsikelti tolesnės plėtros tikslus bei parengti strateginį mokyklos planą ir metinę veiklos programą, sunkiai įmanomas, kai skiriama nepakankamai laiko mokymuisi, tarpusavio refleksijoms, nepakankamai aiškiai ir adekvačiai suvokiama vidaus audito prasmė; organizuojama tiriamoji veikla neapgalvota, nėra aiškių susitarimų; stokojama vadybos kompetencijos, kad planuojant veiklą būtų remiamasi situacijos analize. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, mokius mokyklų bendruomenes audito procedūrų ir jų netaikius keletą metų, buvo patirta mokymo/si nesėkmė.Reikšminiai žodžiai: Bendrojo lavinimo mokykla; Vidaus auditas; Strateginis planavimas.; Comprehensive school; Internal audit; Strategic planning.

ENBased on the retrospective analysis, that was done back in 2007 in November-December, the results of external evaluators of school management and educational activity are given in this paper. The aim of this research is to present the processes of internal audit at school and to reveal its influence for the further planning. Analyzed problems were put in such questions: how the audit process is going on in real within school activity?; what influence the internal audit’s procedure makes for the school activity’s effectiveness and strategic planning? While pointing out the peculiarities of the phenomenon of auditing, it was not based on the positive comprehensive schools’ internal audit’s experience, which is stated widely in various project reports and other scientific articles. On the contrary, it was mostly orientated towards expressing main problems in order to raise educational discussions. The object of this research is the reports of external evaluators on school management and educational activity. The aim of the research is to reveal the processes of internal school audit and its influence for further planning. Some conclusions were made such as that negative influence on school’s internal audit is done by directive and controlled ruling of the institution that is based on vertical interactions, lack of strategic thinking, and formalizing the qualitative educational processes. [text from author]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5381
Updated:
2018-12-17 12:10:55
Metrics:
Views: 47    Downloads: 11
Export: