Problems of education in nowadays family: children's attitude

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems of education in nowadays family: children's attitude
Keywords:
LT
šeima; šiandieninė šeima; Socialiniai pokyčiai; Vaikų švietimas; švietimo problemos.
EN
Family; Nowadays family; Social changes; Children education; Educational problems.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos vaikų ugdymo problemos šiandieninėje šeimoje. Atskleidžiamas vaikų požiūris į esminių etinių bei kultūrinių vertybių ugdymą šeimoje. Akcentuojama gyvenimo vertybių kaitos socialinių pokyčių sąlygomis pasekmės šeimai, jaunosios kartos ugdymui, visuomenei. Politiniai, socialiniai, ekonominiai, technologiniai visuomenės gyvenimo pokyčiai sąlygojo šeimos, kaip ugdymo institucijos, kaitą. Vaiko priežiūra, išsilavinimu, gyvenimo kokybe rūpinasi ir kitos ugdymo institucijos, tačiau svarbiausias vaidmuo asmenybės brandinime tenka šeimai. Joje prasideda socialiai reikšmingo patyrimo kaupimas, vaikas išmoksta pažinti artimiausią aplinką, įgyja kalbos, bendravimo, sociokultūrinę patirtį. Tyrimo duomenys leidžia teigti, kad Lietuvoje ieškoma naujų formų, galimybių šeimos stiprinimui, nes ji yra išskirtinė visuomenės vertybė, prigimtinis jaunosios kartos ugdymo veiksnys, garantuojantis tautos, krašto, pasaulio vertybių bei tradicijų perimamumą, lemiantis bręstančio žmogaus požiūrį į tautą, jos vietą visuomenėje, pasauliniame kontekste. Šeima yra esminė vaiko humaniškųjų nuostatų į pasaulį formavimo institucija. Ugdymas joje nulemia intelektinių, socialinių, emocinių galių plėtojimo sėkmę. Naujos ekonominės, socialinės sąlygos, multikultūrinė aplinka keičia esminius šeimos bruožus, kinta šeimos tradicinis stabilumas, dorovingumo pagrindai, tradicinės šeimos vertybės. Tai sąlygoja atitinkamas ugdymo problemas: mažėja tėvų, artimųjų atsakomybė už vaikų ugdymą, bei saugumą. Vaikų ugdymas dažnai paliekamas savieigai. iki, pasigendama tėvo vaidmens, bendravimo.Nepakankamas dėmesys skiriamas bendravimui šeimoje, laisvalaikio organizavimui, kultūrinių, dvasinių vertybių, tradicijų puoselėjimui, didėja susvetimėjimas, nepasitikėjimas. Vaikų ugdymas šeimoje yra sudėtingas socialinis - pedagoginis procesas, kurio rezultatyvumas labiausiai priklauso nuo šeimos modelio, mikroklimato, tėvų pedagoginės kultūros, suvokimo, kaip ugdyti, kokie yra šiandieninio ugdymo kriterijai, bendravimo bei ugdymo stiliaus, asmeninio pavyzdžio. Vaikų požiūriu, abu tėvai yra labai svarbus šeimoje, ugdyme, tačiau šiandieninėje šeimoje ugdymu labiausiai rūpinasi motina, vaikai ja labiausiai pasit. [Iš leidinio]

ENIn this article there are analyzed the problems of children's education in nowadays family, the main family's functions. The research displays children's attitude towards substantial ethical and cultural values, which ensures person's welfare, development in a family. There is accented living value alternation in social changes conditions, its sequences for the family, for younger generation education, for society in this article. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12158
Updated:
2018-12-17 12:11:01
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: