Mokymosi iš patirties situacijų kūrimas naudojant elektroninį dienoraštį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi iš patirties situacijų kūrimas naudojant elektroninį dienoraštį
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2009, Nr. 18, p. 112-129
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos elektroninio dienoraščio, kaip edukacinių priemonių sistemos, naudojimo galimybės kuriant mokymosi iš patirties situacijas profesinėse studijose. Atlikta literatūros analizė išryškino teorines mokymosi iš patirties prielaidas ir leido sukurti teorinį mokymosi iš patirties situacijų modelį, numatantį nuoseklaus perėjimo nuo praktinės patirties prie sąmoningos veiklos perspektyvą ir sistemą, kai kiekvienas naujas mokymo(-si) žingsnis praplečia ir papildo prieš tai sukauptą patyrimą. Siekiant realizuoti teoriniame modelyje išryškintus struktūrinius komponentus, naudojamos IT teikiamos galimybės. Pristatomas sukurtas elektroninis dienoraštis, kaip edukacinių priemonių sistema, skirta sistemingam konkrečių praktinės veiklos situacijų fiksavimui, refleksyviam stebėjimui ir analizei. Elektroninio dienoraščio naudojimo patirtis profesinėse studijose išryškino šios priemonių sistemos privalumus ir trūkumus, panaudojimo konsultacinei pagalbai ir pradedančiojo pedagogo veiklos stebėsenai organizuoti galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Elektroninis dienoraštis; Mokymasis iš patirties; Pradedantysis pedagogas; Digital diary; Electronic diary; Experiential learning; Learning from experience; Young teacher.

ENTeacher training and the improvement of their qualification is one of the key priorities of the educational reform in Lithuania. Mitkiene (2006) argues that teacher training is a life long learning process where professional development starts while studying and preparing to become a teacher. The first years working at school is one of the most important phases of teacher training. The future professional pedagogical career and decisions related with it depend on this phase. There are many researches proving that the first working years are critical for teachers and that their future career and quality of work might be influenced by this first experience (Monkevičienė, Autukevičienė, 2008; Ladišienė, Monkevičienė, 2007; Martišauskienė, 2007). The period during which a young person becomes a responsible teacher is often marked with new experiences and challenges.Thus there is always a dilemma as how to organize the learning/teaching process so that young teachers were ready for those forthcoming challenges and independent work when starting to teach at school. In Lithuania the model of theory related to practice (Padarauskienė, 2008), which emphasizes the importance of pedagogical practice, is applied for the preparation of teachers. The main purpose of the pedagogical practice is to help the future teacher to gain the necessary professional pedagogical competences and experience.Pedagogical practice within the project "Choose to Teach!" was very specific for the project participants as their studies at university coincided with their first working years at school. Therefore in this situation a new approach to learning had to be taken. Application of learning from experience principles within a particular professional environment became important thus allowing to ensure the diverse needs of learners and refusing the abstract and hardly practice-related transfer of knowledge and skills. For this reason the problems of the formation of the learning process structure and dynamics as well as that of constant monitoring emerged. In this context the need of a contemporary educational tools system, assuring both diverse learning possibilities and individual achievement monitoring, was recognized. In this article the problem is defined as the lack of educational means that would ensure learning by doing possibilities during the first pedagogical years at school. While organising the professional practise for the participants of the project "Choose to Teach!" the educational tools system in the format of an electronic diary was created and applied. The aim of the article is to discuss the possibilities of the electronic diary as the educational tools system within learning from experience situations in the professional studies. The object of the research is the creation of situations for learning from experience by using the electronic diary. In order to achieve this aim the methods of literature analysis and generalizations deriving from the professional experience were applied. The content analysis and the method of examples were employed to analyze the data. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25192
Updated:
2018-12-17 12:39:00
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: