Vaikų iš socialinės rizikos šeimų socialinių įgūdžių plėtojimo galimybės dailine veikla vaikų dienos centruose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų iš socialinės rizikos šeimų socialinių įgūdžių plėtojimo galimybės dailine veikla vaikų dienos centruose
Alternative Title:
Possibilities for development of social skills of children from social risk families by art activities at children day care centres
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, Nr. 1 (39), p. 76-81
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dailės užsiėmimai; Meninė veikla; Socialiniai įgūdžiai; Socialinės rizikos šeima; Vaikų dienos centrai; Art activities; Artistic activity; Children day care centres; Childrenday care centers; Social risk family; Social skills.
Keywords:
LT
Dailės užsiėmimai; Meninė veikla; Socialinės rizikos šeima; Socialinis ugdymas / Social education; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children; Vaikų dienos centrai.
EN
Art activities; Artistic activity; Social risk family; Social skills.
Summary / Abstract:

LTSocialiniai įgūdžiai yra neatskiriama gyvenimo dalis. Nuo to, kaip sėkmingai jie bus diegiami vaikui, priklausys tolimesnis jo gyvenimas. Vaikai iš socialinės rizikos šeimų dažnai yra patekę į socialinę atskirtį. Būdami socialiai apleisti, dažnai patyrę smurtą, jie negali vystytis kaip harmoningos asmenybės. Jiems būdingas emocijų skurdumas, emocijų ir elgesio sutrikimai, nerimas. Siekiant spręsti šias problemas turi ne tik aktyviai bendradarbiauti visuomenė, bendruomenės ir valstybė. Šį bendradarbiavimą reikia grįsti giliu sociologiniu reiškinio išmanymu. Vienas iš pagalbos socialinės rizikos šeimoms būdų – vaikų dienos centrai (VDC). Tyrimo tikslas – išsiaiškinti socialinių darbuotojų ir veikų požiūrį į socialinių įgūdžių plėtojimo galimybes dailine veikla vaikų dienos centruose. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad vaikų dienos centruose daug dėmesio skiriama socialiniams įgūdžiams ugdyti dailine veikla, nes ji patenkina pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, išradingumo poreikius. VDC rengiamos dailės darbų parodos padeda realizuoti vaikų saviraišką. ugdytiniai didžiuojasi savo darbu, įgauna pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis, objektyviau priima pastabas bei kritiką, mokosi dirbti kartu su kitais. Socialinių darbuotojų ir vaikų nuomone, dailės užsiėmimai padeda formuoti socialius įgūdžius, iš kurių svarbiausi bendravimo įgūdžiai, nes draugų turėjimas padeda įsitvirtinti ir gerai jaustis žmonių grupėje, sugyventi su kitais asmenimis, užmegzti bei plėtoti tarpasmeninius ryšius, ieškoti kompromisų konfliktinėse situacijose.

ENThe research was carried out in 2012 at "X" children day care centres in order to find out about social skills developed there by using art activities. A quantitative research was carried out by using a questionnaire. 15 social workers and 83 children participated in the questionnaire survey. A social risk family is the consequence of negative behaviour of parents, which does not ensure the safety and development of children and inability of children to express their feelings and needs. Children in such families do not have adequate social skills. The empirical research shows that art activities organized at children day care centres have a positive impact on children's social skills, they help to meet their needs for cognition, education, self-expression, and ingenuity. At art classes children from social risk families realize their potential, diligently do the assignments, develop their creativity, improve themselves, and learn new art techniques. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47555
Updated:
2018-12-17 13:34:40
Metrics:
Views: 103    Downloads: 58
Export: