Jūrinių profesijų specialistų karjeros projektavimo veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jūrinių profesijų specialistų karjeros projektavimo veiksniai
Alternative Title:
Factors of maritime professionals career designing and implementation
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2016, Nr. 2 (74), p. 125-142
Keywords:
LT
Jūrinių profesijų specialistai; Profesija; Karjera; Jūrinė karjera; Karjeros projektavimas.
EN
Maritime professionals; Profession; Career; Maritime career; Career design.
Summary / Abstract:

LTJūrinių profesijų specialistų darbo rinka pasižymi ypatingais darbo vietų ir teisinio reglamentavimo pokyčiais. Tai skatina atlikti jūrinių profesijų specialistų karjeros projektavimo ir įgyvendinimo veiksnių tyrimus. Šiame straipsnyje siekiama identifikuoti jūrinės profesijos specialistų tolesnės karjeros projektavimo ir įgyvendinimo veiksnius. Teorinėje straipsnio dalyje nagrinėjami profesijos pasirinkimo klausimai, karjeros, karjeros projektavimo sampratos, išanalizuotas jūrinių profesijų specialistų rengimo tarptautinis ir nacionalinis reglamentavimas. Empirinėje dalyje, atlikus kiekybinį tyrimą, nustatyti jūrinių profesijų specialistų karjeros siekį skatinantys ir slopinantys veiksniai. Praktinis tyrimo reikšmingumas sietinas su jūrinių profesijų specialistų karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo realizavimu. [Iš leidinio]

ENThe labour market of maritime professionals is characterized by extreme changes in the workplace and legal regulations. This urges to conduct the research of factors of career development and implementation of maritime professionals. The aim of this article is to identify the factors of design and implementation of further career of marine professionals The theoretical part of the article deals with the choice of profession, career, career design concept, and analyses the international and national regulation of maritime professionals training. Educational and vocational institutions have not only to ensure training of skilled professionals but also the systematic and streamlined career education. Having conducted a quantitative research, and expert surveys factors that promote and inhibit the pursuit of maritime professions career were set in the empirical part. The practical significance of the research should be related to the realization of career development competencies of maritime professionals. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v74i2.1371
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62371
Updated:
2018-12-17 14:07:32
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: