Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda
Alternative Title:
Upbringing and spiritual maturity of a personality
Publication Data:
Vilnius : Gimtasis žodis, 2005.
Pages:
278 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Kultūra / Culture; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjamas auklėjimo – esminės ugdymo funkcijos – aktualumas šių laikų sociokultūrinėmis ir edukacinėmis sąlygomis. Remiantis filosofijos, teologijos, psichologijos ir edukacinių mokslų išvadomis, pateikiama dvasingumo samprata, jo lygmens įvertinimo kriterijai, prioritetinės dvasingumo ugdymo kryptys ir prielaidos. Taip pat atskleidžiami vyresniųjų mokinių, kurie mokosi bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose ir gimnazijose, dvasingumo raiškos ypatumai ir jų kaitos tendencijos. Apibrėžiami aktualūs dvasingumo ugdymo tikslai ir uždaviniai, rekomenduotini vyresniojo amžiaus mokiniams. Monografija skiriama studijuojantiesiems edukologiją – bakalaurams, magistrantams, doktorantams. Ji gali būti naudinga ir mokslo darbuotojams, taip pat tiems, kuriems rūpi jaunosios kartos auklėjimas. Pirmojoje monografijos dalyje autorė svarsto apie auklėjimo aktualumą, siūlo vertybių krizės ir mikroaplinkos kaitos problemų sprendimo būdus. Kalbant apie auklėjimo paskirtį, knygoje apibrėžiami brandžios asmenybės kriterijai bei asmens poreikiai kaip auklėjimo paskirties matmenys. Į auklėjimą žiūrima kaip į kryptingą asmens santykių tobulinimą, sąveiką ir pagalbą žmogui. Antrojoje dalyje kalbama apie dvasingumo raišką bei jo ugdymą. Tam reikšmės turi asmens santykiai su pasauliu, vertybių internalizacija. Prioritetine dvasingumo ugdymo kryptimi autorė laiko dorovinį auklėjimą. Trečiojoje knygos dalyje aptariamos vyresniųjų mokinių dvasingumo raiškos tendencijos, jų vertybių internalizacija, santykio su pasauliu brandos ypatybės, apibrėžiami dvasingumo ugdymo tikslai ir uždaviniai.Reikšminiai žodžiai: Asmenybė; Auklėjimas; Dvasingumas; Mokykla; Vertybės; Kultūra; Personality; Education; Spirituality; School; Values; Culture.

ENThe monograph discusses the topicality of upbringing – the basic function of education – in today’s socio-cultural and educational conditions. Based on conclusions of philosophy, theology, psychology and education, the book presents a concept of spirituality, criteria for evaluation of its level, priority directions and preconditions of spiritual education. The monograph also reveals peculiarities of expression of spirituality of older students of schools of general education and gymnasiums. A definition is made of topical aims and tasks of spiritual development recommended to students of higher grades. The monograph is intended for education students and may also be useful to science workers, as well as those interested in the upbringing of the younger generation. The first part of the book discusses topicality of upbringing, proposes solutions of the value crisis and problems of changes in the micro-environment. Touching upon the function of upbringing, the monograph underscores criteria of a mature personality and personal needs as dimension of the upbringing function. Upbringing is viewed as focused improvement of personal relations, interaction and assistance. The second part speaks about expression of spirituality and its development. This is influenced by a person’s relations with outer world and internalisation of values. Moral education is listed as a priority field of spiritual education. The third part of the monograph considers tendencies of expression of spirituality of students of higher grades, internalisation of their values, maturity of their relation with the world and defines aims and tasks of spiritual upbringing.

ISBN:
9955160063
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5770
Updated:
2014-07-15 13:49:56
Metrics:
Views: 241
Export: